Աշխատանք և փորձառություն

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթական ծրագրերով հաստատված ուսանողների փորձառության կազմակերպման, անցկացման և ամփոփման կարգ

Փորձառության ուղեցույց ուսանողների համար

Փորձառության նկարագրերի լրացման ուղեցույց

Մագիստրատուրայի գիտահետազոտական փորձառության նկարագիրը

Բակալավրիատի ուսումնաարտադրական փորձառության նկարագիրը

Գիտամանկավարժական փորձառության նկարագիրը

Բակալավրիատի ուսումնաարտադրական փորձառության համաձայնագրի օրինակելի ձև

Մագիստրատուրայի գիտահետազոտական փորձառության համաձայնագրի օրինակելի ձև

2023-2024 ուստարվա գիտահետազոտական և ուսումնաարտադրական փորձառությունների ժամանակացույց

ՀՊՏՀ գործընկեր կազմակերպությունների ցանկ

ՀՊՏՀ գործընկեր կազմակերպությունների մասին հակիրճ տեղեկատվություն

Աշխատանքի և պրակտիկայի հայտարարություններ