Ասպիրանտուրայի բաժին

պետ՝ Աննա Բայադյան
Հեռ.՝ (+37410) 593-454
Էլ. հասցե՝ aspirantura@asue.am

Աշխեն Գրիգորյան` գլխավոր մասնագետ