Ասպիրանտուրայի բաժին

պետ՝ Եվգենյա Բազինյան
Հեռ.՝ (+37410) 593-454
Էլ. հասցե՝ aspirantura@asue.am

Գրիգորյան Աշխեն` գլխավոր մասնագետ