«Տնտեսագետ» հրատարակչություն

Ղեկավար՝ Նաիրա Խչեյան
Հեռ.` (+37410) 593-437
Էլ. հասցե` tntesagetpublishinghouse@gmail.com

Սաթենիկ Ալավերդյան՝ խմբագիր

Գոհար Հովհաննիսյան՝ խմբագիր

Ռուզաննա Պետրոսյան` սրբագրիչ

Սյուզաննա Բոյաջյան` սրբագրիչ