«Տնտեսագետ» հրատարակչություն

Ղեկավար՝ Նաիրա Խչեյան
Հեռ.` (+37410) 593-437

Սաթենիկ Ալավերդյան՝ խմբագիր

Ռուզաննա Պետրոսյան` սրբագրիչ

Սյուզաննա Բոյաջյան` առաջատար մասնագետ