Առկա մագիստրատուրա

ՀՀ և աուդիտ /3-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիանները բիզնեսում /3-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն կրթական ծրագրի դասացուցակ /4-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /3-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարության և հանրային կառավարման դասացուցակներ /3-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպման 1,5 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրի 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ /3-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն կրթական ծրագրի դասացուցակ /4-րդ մոդուլ/

ՀՀ և աուդիտ /2-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիանները բիզնեսում /2-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարյուն /2-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /3-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարության և հանրային կառավարման դասացուցակներ /2-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպման 1,5 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրի 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ /2-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն կրթական ծրագրի դասացուցակ /2-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն կրթական ծրագրի դասացուցակ /1-ին մոդուլ/

1,5 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի դասացուցակներ /1-ին մոդուլ/

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն կրթական ծրագրի դասացուցակ /4-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն կրթական ծրագրի դասացուցակ /3-րդ մոդուլ/

Բիզնեսի կազմակերպման, կիրառական վիճակագրության և տվյալների գիտության, մաքսային վարչարարության դասացուցակներ /3-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպման 1,5 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրի դասացուցակ /4-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարության և հանրային կառավարման դասացուցակներ /3-րդ մոդուլ/

1,5 և 1 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի դասացուցակներ /3-րդ մոդուլ/

1,5 և 1 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի դասացուցակներ /2-րդ մոդուլ/

1,5 և 1 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի դասացուցակներ /2-րդ մոդուլ/

1,5 և 1 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի դասացուցակներ /2-րդ մոդուլ/

1.5 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի երեկոյան կազմակերպվող դասերի դասացուցակներ /1-ին մոդուլ/

1 տարի տևողությամբ «Առողջապահության կառավարում» մագիստրոսական ծրագրի դասացուցակ /1-ին մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 1-2-րդ կուրսերի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Առկա մագիստրատուրայի 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Առկա մագիստրատուրայի 1-2-րդ կուրսերի 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ