ՀՊՏՀ 2022 թ. առաջին կուրսեցիները

Կառավարման ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 1-ին հոսք

ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 1-ին հոսք

Ֆինանսական ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 1-ին հոսք

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 1-ին հոսք

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 1-ին հոսք

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի «Վիճակագրություն» մասնագիտության 1-ին կուրս

Կառավարման ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 2-րդ հոսք

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 2-րդ հոսք

Ֆինանսական ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 2-րդ հոսք

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 2-րդ հոսք

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 2-րդ հոսք

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի «Տեղեկատվական համակարգեր» մասնագիտության 1-ին կուրս

Կառավարման ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 3-րդ հոսք

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 3-րդ հոսք

Ֆինանսական ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 3-րդ հոսք

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 3-րդ հոսք

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 3-րդ հոսք

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրս

Կառավարման ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 4-րդ հոսք

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 4-րդ հոսք

Ֆինանսական ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 4-րդ հոսք

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 4-րդ հոսք

Կառավարման ֆակուլտետի «Սերվիս» մասնագիտության 1-ին կուրս

Կառավարման ֆակուլտետի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 1-ին կուրս