2014-2015 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2014-2015 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելություն՝ նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ և հեռակա ուսուցմամբ անվճար հիմունքով: ՀՊՏՀ ասպիրանտուրայի բաժնից տրամադրված հայտարարությանը ծանոթացեք այստեղ: