Դիմորդ – 2013. Բոլոր մանրամասները` բակալավրիատի ընդունելության քննությունների վերաբերյալ

Սիրելի դիմորդներ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը իր պաշտոնական կայքի (atc. am) «Դիմորդ - 2013» բաժնում հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում առկա ուսուցման բակալավրիատի 2013-2014 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների, ընդունելության քննությունների, տեղերի և ուսման վարձավճարների ցանկը, որին կարող եք ծանթոթանալ այստեղ`

http://www.atc.am/files/2013%20dimord/masn_cucak2013.pdf