ՀՊՏՀ մագիստրատուրայի 2016-2017 ուստարվա ընդունելության հարցաշարեր

Տնտեսական գործունեության բնապահպանական փորձաքննություն

Հողագույքային հարաբերություններ

Պետական գույքի կառավարում

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ

Աուդիտ

Վիճակագրության տեսություն և տնտեսական վիճակագրություն

Հակաճգնաժամային կառավարում

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ մասնագիտության (ծածկագիր 0807) Արտաքին առևտրային քաղաքականություն և Միջազգային արժութաֆինանսական հարաբերություններ մասնագիտացումներ

Զբոսաշրջության կառավարում

Կառավարում

Ֆինանսներ

Մարքեթինգ

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր և էլեկտրոնային բիզնես

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտության տեսություն

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն

Ապահովագրական գործ

Բանկայի գործունեության կազմակերպում

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Կոմերցիա

Բիզնեսի տնտեսագիտություն և պլանավորում

Հաշվապահական հաշվառում

Իրավագիտություն և քաղաքագիտություն