Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2013թ. ընդունելության անվճար եվ վճարովի ուսուցման մրցույթի արդյունքներ

ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Տնտեսագիտության տեսություն

Կառավարում

Ֆինանսներ

Կոմերցիա

Վիճակագրություն

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

Հողագույքային հարաբերություններ

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

Ապահովագրական գործ

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (այդ թվում՝ աուդիտ, տնտեսագիտական վերլուծություն)

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)

105 ԵՎ 106 ԿԵՏԵՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ

Կառավարում

Ֆինանսներ

Ֆինանսներ

Վիճակագրություն

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

Հողագույքային հարաբերություններ

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն

ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Տնտեսագիտության տեսություն

Կառավարում

Ֆինանսներ

Կոմերցիա

Վիճակագրություն

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

Հողագույքային հարաբերություններ

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

Ապահովագրական գործ

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (այդ թվում՝ աուդիտ, տնտեսագիտական վերլուծություն)

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)