«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2018 N4

Բովանդակություն

«Զարգացման տնտեսագիտություն»

Թաթուլ Մանասերյան` «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման հայեցակետը»,

Ջուլիետա Թադևոսյան` «ՀՀ տեխնոլոգիական անվտանգության իրավիճակի վերլուծությունը 2009-2016 թթ.»

«Կառավարում»

Թագուհի Օհանյան` «Գյուղացիական տնտեսությունների վարկավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»

«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ»

Արտակ Շաբոյան` «Մանրածախ առևտրի կանոնակարգման միջազգային փորձը»

Մարե Խաչատրյան` «ՀՀ-ԵՄ և ՀՀ-ԵԱՏՄ. ինտեգրման տնտեսական հետևանքները»

«Մակրոտնտեսագիտություն»

Լևոն Խաչատրյան և Արամ Մխիթարյան` «Սննդարդյունաբերության կայուն զարգացման արդի հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները ՀՀ-ում»

Արփենիկ Մուրադյան` «Հասարակական տրանսպորտի զարգացման խնդիրները Երևանում»

Վոլոդյա Մանասյան` «Աշխատանքի տարածքաճյուղային բաժանումը՝ ՀՀ-ում զարգացած հացահատիկային տնտեսության հիմք»

«Վիճակագրություն»

Մանուկ Մովսիսյան, Անուշ Շիրինյան` «Աշխատանքի արտադրողականության մակարդակի գնահատման և շարժընթացի ուսումնասիրության վիճակագրական հիմնախնդիրները»

«Հայոց պատմություն»

Արամ Սարգսյան` «1918թ. մայիսյան հերոսամարտները հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի գաղափարախոսության համատեքստում»

«Դասավանդման մեթոդաբանություն»

Ռոմիկ Ավանեսյան, Սիլվա Տոնոյան` «Դպրոցական դասընթացում տնտեսագիտական խնդիրների ուսուցման կազմակերպման հարցի շուրջ»

Բանբեր ՀՊՏՀ 2018թ. հրապարակումների ցանկը