ՀՊՏՀ-ում գործում է ուսանողական նպաստի, պետական և անվանական կրթաթոշակների հատկացման կարգ