Մաս 1

2021-2022 ուստարվա առողջապահության կառավարում և վարչարարության 1-ին կիսամյակի առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի 3-րդ մոդուլի քննություններ

2021-2022 ուստարվա բանկային գործունեության կազմակերպման առաջին կիսամյակի առկա մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրսերի 2-րդ մոդուլի քննություններ

2021-2022 ուստարվա բանկային գործունեության կազմակերպման առաջին կիսամյակի առկա մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսերի 1-ին և 2-րդ լուծարքներ

2021-2022 ուստարվա մաքսային վարչարարության առաջին կիսամյակի առկա մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի լուծարքներ

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի, 2-րդ մոդուլ/

2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանին չներկայացած կառավարման ֆակուլտետի առկա մագիստրատուրայի չներկայացածների լրացուցիչ ստուգման ժամանակացույց

Մաքսային վարչարարության 1-ին և 2-րդ կուրսեր /1-ին մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն առկա մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսերի 1-ին մոդուլի լուծարքներ

2021-2022 ուսումնական տարվա գործարար վարչարարության և հանրային կառավարման 1-ին կիսամյակի առկա մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսերի 1-ին մոդուլի լուծարքներ

Հեռակա մագիստրատուրայի 3-րդ կուրսի քննագրաֆիկներ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

ՄՌԿ 2-րդ կուրս առկա մագիստրատուրայի 1-ին մոդուլի վերահանձնումների գրաֆիկ

Առկա մագիստրատուրայի քննագրաֆիկներ, 1-ին մոդուլ

Աուդիտ /1-ին կուրս/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս/

Բանկային գործի կազմակերպում /1-ին կուրս, 2-րդ կուրս՝ 1-ին և 2-րդ հոսքեր/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին և 2-րդ կուրսեր/

Մաքսային վարչարարություն /2-րդ կուրս/

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում /2-րդ կուրս/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին և 2-րդ կուրսեր/

Բանկային գործի կազմակերպում /առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի քննագրաֆիկ, 4-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /5-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի քննագրաֆիկ, 4-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում

Հանրային կառավարում և Գործարար վարչարարություն

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն մասնագիտության լուծարքների գրաֆիկ

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի քննագրաֆիկ, 5-րդ մոդուլ/

2020/2021 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի քննագրաֆիկները

Կառավարման ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Բանկային գործունեության կազմակերպում /3-րդ մոդուլ/

2020/2021 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի քննագրաֆիկները

Կառավարման ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատ

Հեռակա մագիստրատուրա

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատ

Հեռակա մագիստրատուրա

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատ

Հեռակա մագիստրատուրա

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատ

Հեռակա մագիստրատուրա

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատ

Հեռակա մագիստրատուրա

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատ

Հեռակա մագիստրատուրա

Հանրային կառավարում և Գործարար վարչարարություն /առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի քննագրաֆիկ, 3-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի քննագրաֆիկ, 5-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի քննագրաֆիկ, 4-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /2-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և Հանրային կառավարում /2-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի քննագրաֆիկ/

Հեռակա մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի քննագրաֆիկներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Գործարար վարչարարություն և Հանրային կառավարում /1-ին մոդուլ/

2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա մագիստրատուրայի /1,5 տարվա տևողությամբ/ 1-ին կուրսի 1-ին մոդուլի քննությունների գրաֆիկ

Կառավարման ֆակուլտետի 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ստուգարքների և քննությունների գրաֆիկ

2020/2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի քննագրաֆիկները՝ ըստ ֆակուլտետների ուսումնառության բոլոր ձևերի համար

1,5 տարի առկա մագիստրատուրա

Կառավարման ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրայի 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի 1-ին մոդուլի քննագրաֆիկ

Հեռակա մագիստրատուրա 3-րդ կուրսերի քննագրաֆիկներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2019/2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի քննագրաֆիկները՝ ըստ ֆակուլտետների ուսումնառության բոլոր ձևերի համար

Կառավարման ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

2019/2020 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի քննագրաֆիկները՝ ըստ ֆակուլտետների ուսումնառության բոլոր ձևերի համար

Կառավարման ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրա

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա

2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի հեռակա մագիստրատուրա 3-րդ կուրսի ամփոփիչ քննություններ և լուծարքներ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

2018-2019 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ամփոփիչ ստուգարքների և քննությունների ժամանակացույցներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ամփոփիչ ստուգարքների և քննությունների ժամանակացույց

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ստուգարքների և ամփոփիչ քննությունների, վերահանձնումների ժամանակացույցներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

2018-2019 ուստարվա ՀՊՏՀ հեռակա ուսուցման բակալավրիատի (1-5-րդ կուրսեր) և մագիստրատուրայի (1-2-րդ կուրսեր) 1-ին կիսամյակի ստուգարքների և քննությունների ժամանակացույցներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

2018-2019 ուստարվա առկա բակալավրիատի 1-3-րդ կուրսերի ընթացիկ ստուգումների ժամանակացույցներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

2018-2019 ուստարվա առկա բակալավրիատի 4-րդ կուրսերի միջանկյալ քննությունների ժամանակացույցներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի հեռակա ուսուցման մագիստրատուրա երրորդ կուրսերի քննագրաֆիկներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի առկա բակալավրիատի վերահանձնումների ժամանակացույցներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի քննագրաֆիկներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Առկա բակալավրիատի 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի միջանկյալ ստուգումներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի հեռակա կրթաձևի քննագրաֆիկներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա բակալավրիատի 1-4-րդ կուրսերի վերահանձնումների ժամանակացույցներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննագրաֆիկներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի միջանկյալ ստուգումներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2016-2017 ուս.տարվա բակալավրիատի I, II և III կուրսերի երկրորդ կիսամյակի I և II վերահանձնումների գրաֆիկներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա և հեռակա կրթաձևերի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ամփոփիչ քննությունների ժամանակացույցներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2016-2017 ուս.տարվա բակալավրիատի II և III կուրսերի երկրորդ կիսամյակի I միջանկյալ ստուգումներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ստուգարքներ, քննություններ և լուծարքներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2016-2017 ուստարվա առաջին կիսամյակի առկա բակալավրիատի 2-4-րդ կուրսերի միջանկյալ քննություններ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ