Մաս 2

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա մագիստրատուրա

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /1,5 տարով/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի հեռակա մագիստրատուրա

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա բակալավրիատ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի հեռակա բակալավրիատ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի հեռակա մագիստրատուրա

Ֆինանսական ֆակուլտետ/ 2-րդ կուրսեր, 1-ին, 2-րդ լուծարքներ/

2022-2023 ուստարվա առկա մագիստրատուրա 1-ին կուրս, 9-րդ մոդուլ

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 9-րդ մոդուլ/

2022-2023 ուստարվա առկա մագիստրատուրա 1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

2022-2023 ուստարվա առկա մագիստրատուրա 1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

2022-2023 ուստարվա առկա մագիստրատուրա 1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի հեռակա մագիստրատուրա

Մարքեթինգային հաղորդակցություններ /2-րդ կուրս/

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ /2-րդ կուրս/

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա մագիստրատուրա

Նախագծերի կառավարում /1-ին կուրս/

Նախագծերի կառավարում /2-րդ կուրս/

2022-2023 ուստարվա առկա մագիստրատուրա 1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

2022-2023 ուստարվա առկա մագիստրատուրա 1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա մագիստրատուրա

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /1,5 տարով/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Նախագծերի կառավարում /2-րդ կուրս/

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի հեռակա մագիստրատուրա

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա բակալավրիատ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի հեռակա բակալավրիատ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա մագիստրատուրա 1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա մագիստրատուրա 1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա մագիստրատուրա

Նախագծերի կառավարում /1-ին կուրս, ստուգարքներ և լուծարքներ/

Հանրային ֆինանսներ /3-րդ կուրս, ստուգարքներ և քննություններ/

Մարքեթինգային հաղորդակցություններ /3-րդ կուրս, ստուգարքներ և լուծարքներ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին և 2-րդ կուրսեր, 1-ին մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին և 2-րդ կուրսեր, 1-ին մոդուլ/

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում /2-րդ կուրս, 1-ին մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին և 2-րդ կուրսեր, 1-ին մոդուլ/

2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրս

2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա մագիստրատուրայի լուծարքների գրաֆիկ /1-ին կուրս, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 9-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 9-րդ և 10-րդ մոդուլներ/

Մաքսային վարչարարություն և նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Առկա բակալավրիատ

Կառավարման ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Ֆինանսական ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Հեռակա բակալավրիատ

Կառավարման ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Ֆինանսական ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Հեռակա մագիստրատուրա/1,5 տարով

Կառավարման ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Առկա մագիստրատուրա/1,5 տարով

Կառավարման ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա մագիստրատուրայի 2-րդ կուրս

Նախագծերի կառավարում /2-րդ կուրս, ստուգարքներ և լուծարքներ/

2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի հեռակա մագիստրատուրայի 2-րդ կուրս

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ / 2-րդ կուրս, ստուգարքներ և լուծարքներ/

Ֆինանսական ֆակուլտետ/ 2-րդ կուրսեր, 1-ին, 2-րդ լուծարքներ/

2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի հեռակա մագիստրատուրայի 1-ին կուրս

Ֆինանսական ֆակուլտետ /ստուգարքներ և քննություններ/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ /ստուգարքներ և քննություններ/

2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրս

Մաքսային վարչարարություն և նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Ֆինանսական ֆակուլտետ /ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Նախագծերի կառավարում /1-ին կուրս, ստուգարքներ և լուծարքներ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն և նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Բանկային գործի կազմակերպում /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի, 6-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի, 5-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի, 4-րդ մոդուլ/

Հեռակա բակալավրիատ

Կառավարման ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Ֆինանսական ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Առկա բակալավրիատ

Կառավարման ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Ֆինանսական ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Առկա մագիստրատուրա/1,5 տարով

Կառավարման ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Ֆինանսական ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Առկա մագիստրատուրա

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /1-2 կուրսերի 2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Ֆինանսական ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Հեռակա մագիստրատուրա

Կառավարման ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Ֆինանսական ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /1-2 կուրսերի 2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ /2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակ, ստուգարքներ և քննություններ, 1-ին և 2-րդ լուծարքներ/