Հեռակա մագիստրատուրա

Հեռակա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակ

Բանկային գործունեության կազմակերպում

Գործարար վարչարարություն

Աուդիտ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի 1-ին կուրսի դասացուցակներ

Բանկային գործունեության կազմակերպում

Գործարար վարչարարություն

Հեռակա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի 2-րդ կուրսի դասացուցակներ

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Աուդիտ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի 3-րդ կուրսի դասացուցակներ

Հանրային ֆինանսներ

Մարքեթինգային հաղորդակցություններ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի 1-ին կուրսի դասացուցակներ

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Աուդիտ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի 2-րդ կուրսի դասացուցակներ

Հանրային ֆինանսներ

Մարքեթինգային հաղորդակցություններ

Աուդիտ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի 1-ին կուրսի դասացուցակներ

Աուդիտ

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի 2-րդ կուրսի դասացուցակներ

Աուդիտ

Գործարար վարչարարություն

Հանրային ֆինանսներ

Մարքեթինգային հաղորդակցություններ

Մաքսային վարչարարություն

Հեռակա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակներ

Հանրային ֆինանսներ

Մարքեթինգային հաղորդակցություններ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2021-2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2021-2022 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2021-2022 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի 3-րդ կուրսի դասացուցակներ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2020-2021 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Հեռակա մագիստրատուրայի 3-րդ կուրսերի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2019/2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ /առցանց/

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտի ֆակուլտետ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2019/2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսերի 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա մագիստրատուրայի 2-3-րդ կուրսերի 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ