Ժամանող ուսանողներ

Հիմնական տվյալներ (հասանելի է անգլերենով)

ՀՊՏՀ-ի գործընկեր բուհերը Էրազմուս+-ի շրջանակներում (հասանելի է անգլերենով)

«Էրազմուս+»-ին դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (հասանելի է անգլերենով)

Առաջադրման և դիմումների վերջնաժամկետներ (հասանելի է անգլերենով)

Ապահովագրություն (հասանելի է անգլերենով)

Աջակցություն կացության վայրի հետ կապված (հասանելի է անգլերենով)

Գնահատման համակարգ (հասանելի է անգլերենով)

2017-2018 ուս. տարվա դասընթացներ (հասանելի է անգլերենով)

Ուսանողի ուղեցույց (հասանելի է անգլերենով)