Erasmus +

Կրեդիտային շարժունության ծրագրեր (ՀԳ 1)

Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը Էրազմուս+ ծրագրի գործողության ուղղություններից մեկն է, որի միջոցով հնարավորություն է տրվում ուսանողներին և դասավանդող և վարչական անձնակազմին սովորել կամ վերջիններիս դեպքում՝ մասնագիտական փորձ ձեռք բերել այլ երկրում: Հայաստանի համալսարանները կարող են  ուղարկել իրենց ուսանողներին Ծրագրի երկրների  և հակառակը:

Կարողությունների զարգացմանը միտված  գործընկերային ծրագրեր  (ՀԳ 2)

Կարողությունների զարգացման ծրագրերը նպատակ ունեն խթանելու համագործակցությունը, գործընկերությունը և երիտասարդների մասնակցությունը, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և կրթական համակարգերի արդիականացումը և միջազգայնացումը:

Հիմնական տվյալներ ՀՊՏՀ-ի մասին

Կոնտակտային տվյալներ