«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2018 N1

Բովանդակություն

«Տնտեսագիտության տեսություն»

Միքայել Մելքումյան, Զենֆիրա Թումասյան, Գայանե Գրիգորյան, Մարինե Տոնոյան՝ «Տնտեսական գործունեության արտաքին էֆեկտների կարգավորման խնդիրներն ու միջոցները»

Ատոմ Մարգարյան, Էդգար Թաղարյան՝ «Տեխնոլոգիական կլանման ազդեցությունները ՀՀ տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերի վրա»

Իշխան Տիգրանյան, Հայկազ Հովհաննիսյան, Քնարիկ Վարդանյան, Գայանե Ավագյան՝ «ՀՀ տնտեսական աճի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը»

Պրաքսյա Նազարեթյան՝ «Հակապարբերաշրջանային կարգավորման հարկաբյուջետային գործիքակազմի կիրառման առանձնահատկությունները»

«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ»

Վռամ Կարապետյան՝ «Արտահանման մասնագիտացման ռազմավարությունը որպես ԵԱՏՄ երկրների մրցունակության բարձրացման գործիք»

Սերգեյ Իգնատով՝ «Տնտեսական ինտեգրման ստատիկ և դինամիկ վերլուծության տեսությունները»

Հայկ Բեջանյան՝ ««Իրացվելիության թակարդը» ցածր տոկոսադրույքի պայմաններում և ԱՄՆ-ի մեծ ռեցեսիան»

«Կառավարում»

Քրիստինա Անանյան՝ «ՀՀ աշխատանքի շուկան. առկա վիճակը և հիմնախնդիրները»

Սեդրակ Հարությունյան՝ «Հանրային կառավարման համակարգի գործառութային բարեփոխումների արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում»

«Ֆինանսական հիմնախնդիրներ»

Դավիթ Հախվերդյան՝ «Միջազգային ֆինանսական համակարգը և գլոբալ անհաշվեկշռվածությունը»

Սուրեն Դավթյան՝ «ՀՀ-ում գյուղատնտեսական կոոպերացիաների ներդրման կարևորությունը և դրա խթանմանն ուղղված վարկավորման անհրաժեշտությունը»

Արման Մխիթարյան՝ «Հայաստանում լիզինգային շուկայի զարգացման վերլուծությունը, կազմակերպչական և տնտեսական խնդիրների բացահայտումը»

Հասմիկ Դանիելյան՝ ««Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ գործունեության արդյունավետության գնահատումը շահութաբերության գործակիցների միջոցով»

Ռոբերտ Մելիքյան՝ «ՀՀ դրամի փոխարժեքի կարճաժամկետ կանխատեսման հիմնահարցերը վիճակագրական մոդելի կառուցմամբ»

«Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում»

Աննա Տուրչակ՝ «Սննդամթերքի սպառումը՝ պայմանավորված տնային տնտեսությունների մեծացմամբ»

«Մարքեթինգ»

Միքայել Մարդումյան՝ «Բիզնեսի ձախողման ուսումնասիրության մեթոդաբանության հարցի շուրջ»

Լիլիթ Գալստյան՝ «Մարքեթինգի դերը ՀՀ արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության իրականացման գործընթացում»

«Հայոց պատմություն և փիլիսոփայություն»

Տիգրան Պետրոսյանց՝ «Հարկային հարաբերությունները Այրարատի կողմնակալություն-փոխարքայությունում»

Սոֆյա Օհանյան՝ «Գործարարի անձնային դիմանկարը. փիլիսոփայահոգեբանական վերլուծություն»