Ասպիրանտուրայի ծրագիր

Ասպիրանտուրա (3 տարի տևողությամբ)