Էլեկտրոնային սարքավորումների սպասարկման և ծրագրային ապահովման բաժին

Կենտրոնի տնօրեն՝ Սամվել Հովհաննիսյան