Շարունակական կրթության և վերապատրաստումների բաժին

Բաժնի պետ` Աղավնի Հակոբյան

Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Ծննդյան տարեթիվը, ամսաթիվը, ծննդավայրը`
1979թ., հունիսի 1, ք.Երևան
Աշխատանքային գործունեությունը`
2019թ. մայիսից՝ ՀՊՏՀ շարունակական կրթության և վերապատրաստումների բաժնի պետ
2016-2019թթ.՝ ՀՊՏՀ ուսումնական բաժնի պետ
2013թ. հունվարից` ՀՊՏՀ արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ
2012-2014թթ.` «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ»-ի փորձագետ
2009-2016թթ.` Գ.Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանի երևանյան մասնաճյուղի Տնտեսագիտական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ
2009-2013թթ.` Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ
2009թ.` Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան և Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի մենթորական ծրագրի մենթոր
2007-2013թթ.` Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի ուսումնական մասի պետ, ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնավերլուծության խմբի անդամ
2005-2009թթ.` Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս
2002-2005թթ.` Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի լաբորանտ
Կրթությունը`
2011-2012թթ.` սովորել է Եվրոպայի Խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցում
2002-2005 թթ.` սովորել է ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրայում, պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության արդի գերակայությունները (ՀՀ օրինակով)» թեմայով և ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան
2001թ.՝ գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի «Գլաձոր» համալսարանը և ստացել տնտեսագետ-ֆինանսիստի որակավորում
1996թ.` գերազանցությամբ ավարտել է Կապանի թիվ 3 ռուսական դպրոցը
Վերապատրաստումներ և գիտաժողովներ՝

 • 2015թ. հուլիս` «Առաջնորդության և կառավարման բարեխղճությունը» միջազգային գիտաժողով, Կենտրոնական եվրոպական համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա
 • 2014թ. հունվար ` «Կրթության, տնտեսագիտության և սոցիալական գիտությունների միջազգային գիտաժողով», Կուալա-Լումպուր, Մալայզիա
 • 2013թ. դեկտեմբեր` «Կանանց մասնակցությունն Արևելյան Գործընկերության երկրների հանրային և քաղաքական կյանքում», Քիշնև, Մոլդովա
 • 2013թ. մայիս` «Բիզնեսի բարեխղճությունը» միջազգային գիտաժողով, Հայաստանի Հանրապետություն
 • 2013թ. ապրիլ` «Ժամանակակից Ռուսաստանի զարգացման միտումները և հեռանկարները», Ռուսաստանի Դաշնություն
 • 2012թ. հոկտեմբեր` Եվրոպայի Խորհրդի Ժողովրդավարության առաջին համաժողով, Ստրասբուրգ, Ֆրանսիա
 • 2011-2012թթ.` Եվրոպայի Խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցի սեմինարներ
 • 2011թ. դեկտեմբեր` «Որակի ներքին ապահովումը ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտում. Մարտահրավերներ ու հեռանկարներ» գիտաժողով, Հայաստանի Հանրապետություն
 • 2011թ. օգոստոս` «Ուսումնական ծրագրերի մշակումը բիզնեսի բարեխղճությանև հանրային կառավարման ոլորտներում» միջազգային գիտաժողով, Հայաստանի Հանրապետություն
 • 2009թ. հունվար` ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի կրթական և մշակութային գործերի բյուրոյի՝ «Համալսարանական վարչարարությունը ԱՄՆ-ում» Միջազգային այցելուների ծրագիր, ԱՄՆ

Այլ տվյալներ`
2009թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից ստացել է դոցենտի գիտական կոչում
Գերազանց տիրապետում է անգլերենին և ռուսերենին
Հեղինակ է շուրջ 30 գիտական և ուսումնամեթոդական հոդվածների, այդ թվում`

 1. Industrial Policy Strategic Priorities and Peculiarities in the Republic of Armenia, International Conference on Education, Economics and Humanities (ICEEH’2014), Jan.15-16, 2014, Kuala-Lumpur, Malaysia, ISBN 978-93-82242-66-6, 58-63pp. psrcentre.org
 2. “О некоторых вопросах антимонопольного регулирования в Республике Армения” Южнокавказский юридический журнал 05/2014, Демократическое законодательство, Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ), с. 123-131 lawlibrary.info
 3. “Интеграционные вызовы и пути их преодоления в Республике Армения” Сборник материалов 24-ой научной конференции Армянского государственного экономического университета “Современные вызовы развития”, г.Ереван, изд-во “Экономист”, октябрь 29-31, 2014г. media.asue.am
 4. Financial Services Accessibility in the Republic of Armenia: Contemporary Issues and Development Challenges, (co-author), (ASUE 25th Conference “Knowledge, Innovation and Development”) pp.517-524, media.asue.am
 5. Antitrust Policy in Armenia: Authority and Business Fusion. USA Alumni and Scholars Conference: Integrity in Action: Education, Social Accountability and Development Abstracts and Articles, November 16-17, 2013, Yerevan, Armenia, ISBN:978-9939-52-809-0, 72-77pp., Edit Print publication (English)

Հեռ.` (+37410) 59 34 77
Էլ. հասցե` edu@asue.am, aghavnih@gmail.com