Կարիերայի կենտրոն

պետ՝ Տաթևիկ Վարդանյան
Հեռ.` (+374 10) 593-472
Էլ. հասցե` tatev.vardanyan@outlook.com

Մանուկյան Լուսինե` առաջատար մասնագետ

Լիլիթ Պետրոսյան` գլխավոր մասնագետ