Հայկ Արթուրի Քամալյան

Կրթություն

2009-2011 թթ.՝ ԵՊՀ, մագիստրատուրա «Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ
2005-2009 թթ.՝ ԵՊՀ ԻՄ, բակալավրի աստիճան «Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու՝ 2014 թ.

Գիտական կոչում

Դոցենտ՝ 2019 թ.

Աշխատանքային փորձ

2013 -2014 թթ.՝ ԵՊՀ ԻՄ, բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս
2014-2020 թթ.՝ ԵՊՀ ԻՄ, ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2020-ից՝ ԵՊՀ ԻՄ, ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ
01.09.2014-ից՝ ՀՊՏՀ, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ
06.07.2022-ից՝ ՀՊՏՀ, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն

Հեռ. (093) 309-300
էլհասցե h.qamalyan@gmail.com