Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Քամալյան Հայկ Արթուրի, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:

Պատմությունը, գործունեությունը

ՀՊՏՀ բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնը կազմավորվել է 1975 թվականին, երբ հիմնադրվել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը: Ամբիոնը համահամալսարանական է և սպասարկում է բուհի բոլոր ֆակուլտետները:

Վարիչները

 • ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ա. Ավետիսյան (1975-1981 թթ․), (1986-1992 թթ․)
 • ֆիզ.մաթ.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ն. Ենգիբարյան (1981-1986 թթ․)
 • տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Միտոյան (1992-2004 թթ․)
 • ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ա․ Հայրապետյան (2004-2017 թթ․)
 • ֆիզ.մաթ.գիտ. դոկտոր, դոցենտ Մ․ Աղալովյան (2017-2022 թթ․)
 • 2022 թվականից մինչ օրս՝ ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ Հայկ Քամալյան

Դասավանդվող առարկաները

 • Բարձրագույն մաթեմատիկա
 • Բարձրագույն մաթեմատիկա-1
 • Բարձրագույն մաթեմատիկա-2
 • Մաթեմատիկա տնտեսագետների համար-1
 • Մաթեմատիկա տնտեսագետների համար-2
 • Մաթեմատիկական անալիզ
 • Մաթեմատիկական անալիզ-1
 • Մաթեմատիկական անալիզ-2
 • Մաթեմատիկական անալիզ-3
 • Գծային հանրահաշիվ և անալիտիկ երկրաչափություն
 • Հավանականությունների տեսություն

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Ամբիոնի գիտական ուղղվածություններն են `

 1. Տեղափոխման տեսության ուղիղ և հակադարձ խնդիրների լուծման էֆեկտիվ մեթոդների մշակումը: Լուծված են հետևյալ խնդիրները` տրված է համասեռ ցրող միջավայրի R և T անդրադարձման և անցման օպերատորները
 2. Ամբողջ ֆունկցիաների համակարգի լրիվության հետազոտումն այն դեպքում, երբ {ln}-ը ինչ-որ ամբողջ ֆունկցիայի զրոների բազմությունն է
 3. Առաձգականության մաթեմատիկական տեսության եռաչափ ստատիկական և դինամիկական խնդիրներ

Ամբիոնի կազմ

 1. Քամալյան Հայկ Արթուրի - ամբիոնի վարիչ, ֆիզ․մաթ․գիտ․ թեկնածու, դոցենտ
 2. Մուրադյան Մաքսիմ Հրաչի - ֆիզ.մաթ.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
 3. Հայրապետյան Արկադի Նիկոլայի - ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 4. Մկրտչյան Հենզել Հարությունի - ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 5. Աղալովյան Մհեր Լենսերի - ֆիզ.մաթ.գիտ. դոկտոր, դոցենտ
 6. Վիրաբյան Երանուհի Գագիկի - ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 7. Մուրադյան Արամ Հրաչի - ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 8. Համբարձումյան Սամվել Ռազմիկի - ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 9. Բազիկյան Սուսաննա Նորիկի - տեխն․գիտ․ թեկնածու, դոցենտ
 10. Մելքոնյան Ավետիք Վարդանի - ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 11. Իսրայելյան Եպրաքսյա Ռուբիկի - դասախոս
 12. Միրզախանյան Նարինե Էդուարդի - ֆիզ․մաթ․գիտ․ թեկնածու, դոցենտ
 13. Դավիդովա Դիանա Սերգեյի - ֆիզ․մաթ․գիտ․ թեկնածու, ավագ դասախոս
 14. Ավագյան Արմեն Հարությունի - դասախոս
 15. Օհանյան Արմինե Հրաչիկի - դասախոս
 16. Փիլոյան Արաքսյա Ալբերտի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-435