Սամվել Ռազմիկի Համբարձումյան

Կրթություն

ԵՊՀ, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
ԵՊՀ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

26 տարի

Դասավանդվող առարկաները

Բարձրագույն մաթեմատիկա
Մաթեմատիկական անալիզ
Գծային հանրահաշիվ

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

CYBERLENINKA
Web Archive

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. XV международная конференция "Моделирование и исследование устойчивости динамических систем". Киев, Украина, 2011
2. XIV международная научно-техническая конференция "Моделирование, идентификация, синтез управления". Донецк, Украина, 2011
3. VI международная конференция "Аналитические методы анализа и дифференциальных уравнений". Минск, Беларусь, 2011
4. Международная конференция "Шестые поляховские чтения". Санкт-Петербург, Россия, 2012
5. X Международная Четаевская конференция "Аналитическая механика, устойчивость и управление". Казань, Россия, 2012

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն անգլերեն

Հեռ. (010) 59-34-35 աշխ.
Էլհասցե hambardzumyan.s@yahoo.com, hambardzumyan2020@yahoo.com