Սիրանուշ Հարությունի Հարությունյան

Կրթություն

1968-1970 թթ.՝ Երևանի պետական բժշկական ուսումնարան (գերազանցության դիպլոմ)
1971-1977 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի քիմիական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

1975 թ.՝ Երևանի պետական բժշկական թիվ 1 ուսումնարան, լաբորանտ
1976 թ.՝ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի քաղպաշտպանության և բուժպատրաստականության ամբիոն, ավագ լաբորանտ, ժամավճարային դասախոս
1997 թ.՝ նույն տեղում՝ հաստիքային դասախոս, 1998 թ.՝ դոցենտ, 2009-2013 թթ.՝ ամբիոնի վարիչ
2013-2021 թթ. ֆիզդաստիարակության ,ԱԻ և ՔՊ ամբիոն, դասախոս , դոցենտ առ այսօր (շուրջ 45 տարի)
2014 թվականից առ այսօր՝ ՀՊՏՀ ԱԻ և ՔՊ գործառույթների պատասխանատու

Դասավանդվող առարկաները

ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցեր
ԱԻ-ում առաջին բուժօգնություն

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. 2011՝ Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment, Springer, Printed in the Netherlands
2. Geo ecological monitoring and Risk of Administrative Region International conference, 27-29 sep. 2011, Yerevan-Sevan-Armenia (Certificate)
3. 2013՝ The second international conference, Program and abstracts, 22-24 October, Yerevan – Armenia (Certificate)
4. 2013 թ.՝ III համաշխարհային կոնգրես, հատուկ թողարկում, ՀՃԱ, Լրաբեր
5. Ашхабад, между­народ­ная конференция, 2014 г., 12-14 июнь, ,,Наука и техника”
6. Ежегодная II между­на­родная научно-практи­ческая конференция, «Эко­но­мика, образова­ние, право», Научые исследо­вание состоя­ния и разви­тия совре­менного общ., 1-31 октября 2017 г., Волгоград, Диплом серия 08.00.ЭН, N 02-17
7. 2019՝ Международная научно-практическая конференция, Аграрная универститет, Ереван, (Сертификат регистрационный номер 010)
8. 2020 թ.՝ Աղետի գոտուց զարգացման գոտի... «Անցյալի դասերը և ժամանակի մարտահրավերները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Գյումրի ՀՊՏՀ, Գյումրու մասնաճյուղ
9. 2021՝ 12-th International Scientific and Practical Internet Conference «Modern Movement of Science», Dnipro (Ukraine), (Certificate)
10. 29.04.2019 ՝ Ագրարային համալսարան, խորհրդաժողով՝ նվիրված ԱՄԿ և առողջության պահպանման համաշխարհային օրվան
11. 14.05.2019՝ Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության և ԱԻՆ-ի համատեղ դասընթաց-սեմինար
12. 2021 թ. ապրիլ՝ «Տոկունության գագաթնաժողով», Ամերիկյան համալսարան

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, գերմաներեն, լատիներեն

Հեռ. 593409, 099872225
Էլհասցե siranush.harutyunyan70@gmail.com