Ֆիզդաստիարակության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝ Հովհաննես Հրահատի Գաբրիելյան, մանկ.գ.թ., դոցենտ

Ֆիզդաստիարակության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոնը կազմավորվել է 2012թ. հոկտեմբերին՝ ֆիզդաստիարակության, առաջին բուժօգնության և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնների միավորման արդյունքում: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆիզդաստիարակության ամբիոնը հիմնադրվել է 1975թ.՝ համալսարանի ստեղծման առաջին իսկ օրվանից: Ամբիոնի կողմից դասավանդվող առարկաներն են՝ ֆիզիկական դաստիարակությունը, 1-ին բուժօգնությունը արտակարգ իրավիճակներում և քաղպաշտպանության հիմնահարցերը: Տարբեր տարիներին մասնակցելով հանրապետական և միջբուհական առաջնությունների՝ մի շարք մարզաձևերից նշանակալի հաջողություններ են արձանագրվել: Հատկապես աչքի են ընկել ֆուտբոլիստները, ֆուտզալիստները, շախմատիստները, սեղանի թենիսիստները, վոլեյբոլիստները, առանձին անհատ մարզիկներ և մարզուհիներ: Ամբիոնի աշխատակիցները մշտապես զբաղվել են գիտական աշխատանքներով, կատարվել են գիտահետազոտական աշխատանքներ հետևյալ ուղղություններով.

 1. Բուհում ֆիզիկական դաստիարակության առարկայի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները:
 2. Սպորտային, բարոյագիտական և արդարացի խաղի նորմերը երիտասարդության շրջանում:

Վերջին 3 տարիներին ամբիոնի կողմից հրատարակվել են 36 գիտական աշխատանքներ, որոնցից ֆիզդաստիարակության առարկայի գծով 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 13 հոդված, որից 2-ը՝ միջազգային մասշտաբի, իսկ ԱԻ և ՔՊ առարկաների գծով 21 գիտական աշխատանքներ, որից 2 թեստերի ժողովածու:

Հարցաշարեր

Ամբիոնի կազմը

 1. Գաբրիելյան Հովհաննես Հրահատի - վարիչ, մանկ.գ.թ., դոցենտ
 2. Ոսկանյան Վեներա Սանասարի - քիմ.գ.թ., դոցենտ
 3. Հարությունյան Սիրանուշ Հարությունի - քիմ.գ. թ., դոցենտ
 4. Վարդանյան Գագիկ Առուստամի - դոցենտ
 5. Զաքոյան Նորիկ Լեոնիդի - դոցենտ
 6. Ամիրխանյան Էդուարդ Վաղինակի - դոցենտ
 7. Կյոկչյան Հակոբ Գրիգորի - դոցենտ
 8. Գրիգորյան Էլիանորա Սերյոժայի - դոցենտ
 9. Ադամյան Մարինե Յուրիկի-դասախոս
 10. Պետրոսյան Նեդա Ռևիկի - դասախոս
 11. Տերտերյան Անի Արամի-դասախոս
 12. Գուլյան Արման Հովսեփի - դասախոս
 13. Ղուկասյան Մեսրոպ Ասքանազի - դասախոս
 14. Զարեյան Ալիսա Հարությունի - ավագ լաբորանտ
 15. Մանասյան Շողիկ - բուժ.պատրաստ.գծով աշխ. համակարգող

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Ֆիզիկական դաստիարակության, արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնՀեռ.՝ (+37410) 593-410