Լյուբա Նիկոլայի Մեհրաբյան

Կրթություն

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 1977 թ․ շրջանավարտ։ Նույն ֆակուլտետի ասպիրանտ՝ 15․12․1979 -15․12․1982

Գիտական աստիճան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

16․11․1970-21․09․1976՝ էլեկտրոտրանսպորտի վարչություն՝ կադրերի տեսուչ
24․06․1977-20․12․1979՝ ԵՊՀ ուս․մաս՝ գլխ․տեսուչ
15․12․1979-15․12․1982՝ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակ.՝ առկա ուսուցման ասպիրանտ
01․09․1983՝ Երևանի ժող․տնտ․ինստիտուտ՝ ավագ դասախոս
17․09․2003՝ Երևանի ժող․տնտ․ինստիտուտ՝ դոցենտ
08․02․2011՝ ՀՊՏՀ՝ ամբիոնի վարիչ
23․06․2021՝ ՀՊՏՀ՝ դոցենտ

Դասավանդվող առարկաները

Իրավագիտություն
Աշխատանքային իրավունք
Բիզնես իրավունք
Տնտեսական իրավունք
Ձեռնարկատիրական իրավունք

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

Особенности предпринимательских договоров, Актуальные вопросы экономики и управления, Россия, Новосибирск, 17.11.2017 /Сертификат участника I международной научно-практической конференции/

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, գերմաներեն

Հեռ. 091-51-87-60, 010262185
էլհասցե lmn5252@mail.ru