Հասարակագիտության ամբիոն

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` ք.գ.դ., դոցենտ Աթոյան Վարդան Կորյունի

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հասարակագիտության ամբիոնը ստեղծվել է 2021 թ. փետրվարի 4-ին: Ամբիոնը ձևավորվել է ՀՊՏՀ-ի հիմնադրումից ի վեր որոշակի անվանափոխություններով գործող՝ «Իրավագիտության և քաղաքագիտություն» և «Փիլիսոփայություն և հայոց պատմություն» ամբիոնների միավորման արդյունքում և դրանց ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա:

Բակալավրական ծրագրով ամբիոնն ուսուցանում է հետևյալ դասընթացները՝

 1. Փիլիսոփայություն
 2. Մշակութաբանություն
 3. Հայոց պատմություն
 4. Բիզնես իրավունք
 5. Ֆինանսական իրավունք
 6. Աշխատանքային իրավունք
 7. Ձեռնարկատիրական իրավունք
 8. Քաղաքագիտություն
 9. Գործարարության բարոյագիտություն
 10. Իրավագիտություն
 11. Պետության և իրավունքի տեսություն
 12. Զբոսաշրջության ոլորտի իրավագիտություն
 13. Քաղաքացիական իրավունք
 14. Էկոլոգիական իրավունք

Մագիստրոսական ծրագրով ամբիոնն ուսուցանում է հետևյալ դասընթացները՝

 1. Տնտեսագիտության փիլիսոփայություն
 2. Աշխատանքային իրավունք
 3. Տնտեսական իրավունք
 4. Ձեռնարկատիրական իրավունք
 5. Վարչական իրավունք
 6. Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ
 7. Քաղաքագիտություն
 8. Միջազգային մասնավոր իրավունք
 9. Էկոլոգիական իրավունքի հիմունքներ
 10. Բիզնես իրավունք

Հետբուհական ծրագրով ամբիոնն ուսուցանում է հետևյալ դասընթացները՝

 1. Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն
 2. Գիտության փիլիսոփայություն
 3. Կրթության հոգեբանություն

Ամբիոնի կազմը՝

 1. Աթոյան Վարդան Կորյունի -ամբիոնի վարիչ, քաղ.գ.դ., դոցենտ
 2. Սարգսյան Արամ Հակոբի - փիլ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Սուքիասյան Նազելի Գառնիկի - ի.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Հայրապետյան Աշոտ Սերյոժայի - ի․գ․դ․, դոցենտ
 5. Մեհրաբյան Լյուբա Նիկոլայի ի.գ.թ., դոցենտ
 6. Հովականյան Յուրի Հմայակի - փիլ.գ.թ., դոցենտ
 7. Հովհաննիսյան Սիրակ Սարիբեկի - քաղ.գ.թ., դոցենտ
 8. Օհանյան Սոֆյա Նիկոլայի - փիլ.գ.թ., դոցենտ
 9. Նիկողոսյան Մարետա Կոլյայի - փիլ.գ.թ., դոցենտ
 10. Մկրտումյան Լեռնիկ Ալբերտի - պ.գ.թ., դոցենտ
 11. Գրիգորյան Գեղեցիկ Միխակի - ի.գ.թ., դոցենտ
 12. Մանուչարյան Հակոբ Հենզելի - պ.գ.թ., դոցենտ
 13. Ստեփանյան Հասմիկ Արշավիրի - ի.գ.թ., դոցենտ
 14. Սուքիասյան Գառնիկ Արտաշեսի - ի.գ.թ., դոցենտ
 15. Ավանեսյան Իսկուհի Նիկոլայի - պ․գ․թ․, դոցենտ
 16. Մալքջյան Արփինե Հովհաննեսի – ավագ դասախոս
 17. Մանուկյան Լարիսա Սահակի - դասախոս
 18. Հարությունյան Արշակ Ռազմիկի - ի.գ.թ., դասախոս
 19. Խառատյան Արմինե Աշոտի - ի.գ.թ., դասախոս
 20. Ասատրյան Աննա Էդիսոնի - պ.գ.թ., դասախոս
 21. Գրիգորյան Սիրանուշ Գագիկի - դասախոս
 22. Խաչատրյան Վարդան Վահանի - դասախոս
 23. Տիգրանյան Արմինե Հարությունի - դասախոս
 24. Մովսիսյան Նանե Սամվելի - փիլ.գ.թ., դոցենտ
 25. Սահրադյան Մարինե Գևորգի - դասախոս
 26. Ալավերդյան Նոննա Կամոյի - դասախոս
 27. Հայրապետյան Սուրեն Ռոբերտի - դասախոս
 28. Հովյան Վահրամ Ռուբենի - դասախոս
 29. Վարդանյան Շուշանիկ Վահանի - դասախոս
 30. Գևորգյան Ժենյա Հենրիկի - ասիստենտ
 31. Հարությունյան Զարինե Սիրազնիկի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, հասարակական գիտությունների ամբիոն
էլ. փոստ` depss.asue@gmail.com
Հեռ.` (+37410) 593-441