Հասարակագիտության ամբիոն

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` ք.գ.դ., դոցենտ Աթոյան Վարդան Կորյունի

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հասարակագիտության ամբիոնը ստեղծվել է 2021 թ. փետրվարի 4-ին: Ամբիոնը ձևավորվել է ՀՊՏՀ-ի հիմնադրումից ի վեր որոշակի անվանափոխություններով գործող՝ «Իրավագիտության և քաղաքագիտություն» և «Փիլիսոփայություն և հայոց պատմություն» ամբիոնների միավորման արդյունքում և դրանց ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա:

Բակալավրական ծրագրով ամբիոնն ուսուցանում է հետևյալ դասընթացները՝

 1. Փիլիսոփայություն
 2. Մշակութաբանություն
 3. Հայոց պատմություն
 4. Բիզնես իրավունք
 5. Ֆինանսական իրավունք
 6. Աշխատանքային իրավունք
 7. Ձեռնարկատիրական իրավունք
 8. Քաղաքագիտություն
 9. Գործարարության բարոյագիտություն
 10. Իրավագիտություն

Մագիստրոսական ծրագրով ամբիոնն ուսուցանում է հետևյալ դասընթացները՝

 1. Տնտեսագիտության փիլիսոփայություն
 2. Աշխատանքային իրավունք
 3. Տնտեսական իրավունք
 4. Ձեռնարկատիրական իրավունք
 5. Վարչական իրավունք
 6. Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ
 7. Քաղաքագիտություն

Ամբիոնի կազմը՝

 1. Աթոյան Վարդան Կորյունի -ամբիոնի վարիչ, ք.գ.դ., դոցենտ
 2. Սարգսյան Արամ Հակոբի - փ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Հակոբյան Արարատ Մխիթարի - պ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Սուքիասյան Նազելի Գառնիկի - ի.գ.դ., դոցենտ
 5. Մեհրաբյան Լյուբա Նիկոլայի ի.գ.թ., դոցենտ
 6. Հովականյան Յուրի Հմայակի - փ.գ.թ., դոցենտ
 7. Հովհաննիսյան Սիրակ Սարիբեկի - ք.գ.թ., դոցենտ
 8. Օհանյան Սոֆյա Նիկոլայի - փ.գ.թ., դոցենտ
 9. Նիկողոսյան Մարետա Կոլյայի - փ.գ.թ., դոցենտ
 10. Մկրտումյան Լեռնիկ Ալբերտի - պ.գ.թ., դոցենտ
 11. Գրիգորյան Գեղեցիկ Միխակի - ի.գ.թ., դոցենտ
 12. Գրիգորյան Սասուն Սուրենի - ք.գ.թ, դոցենտ
 13. Մանուչարյան Հակոբ Հենզելի - պ.գ.թ., դոցենտ
 14. Սուքիասյան Գառնիկ Արտաշեսի - ի.գ.թ., դոցենտ
 15. Մալքջյան Արփինե Հովհաննեսի – դասախոս
 16. Ղազարյան Անահիտ Կորյունի - դասախոս
 17. Մանուկյան Լարիսա Սահակի - դասախոս
 18. Ղազարյան Ռուզաննա Հայկի – ասիստենտ
 19. Հարությունյան Արշակ Ռազմիկի - ի.գ.թ., դասախոս
 20. Խառատյան Արմինե Աշոտի - ի.գ.թ., դասախոս
 21. Մովսիսյան Նանե Սամվելի - փ.գ.թ., դասախոս
 22. Սահրադյան Մարինե Գևորգի - ասիստենտ
 23. Ալավերդյան Նոննա Կամոյի - դասախոս
 24. Հայրապետյան Սուրեն Ռոբերտի - դասախոս
 25. Հովյան Վահրամ Ռուբենի - դասախոս
 26. Հարությունյան Զարինե Սիրազնիկի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, հասարակական գիտությունների ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-441