Հասարակագիտության ամբիոն

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` ք.գ.դ., դոցենտ Աթոյան Վարդան Կորյունի

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հասարակագիտության ամբիոնը ստեղծվել է 2021 թ. փետրվարի 4-ին: Ամբիոնը ձևավորվել է ՀՊՏՀ-ի հիմնադրումից ի վեր որոշակի անվանափոխություններով գործող՝ «Իրավագիտության և քաղաքագիտություն» և «Փիլիսոփայություն և հայոց պատմություն» ամբիոնների միավորման արդյունքում և դրանց ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա:

Բակալավրական ծրագրով ամբիոնն ուսուցանում է հետևյալ դասընթացները՝

 1. Փիլիսոփայություն
 2. Մշակութաբանություն
 3. Հայոց պատմություն
 4. Բիզնես իրավունք
 5. Ֆինանսական իրավունք
 6. Աշխատանքային իրավունք
 7. Ձեռնարկատիրական իրավունք
 8. Քաղաքագիտություն

Մագիստրոսական ծրագրով ամբիոնն ուսուցանում է հետևյալ դասընթացները՝

 1. Տնտեսագիտության փիլիսոփայություն
 2. Աշխատանքային իրավունք
 3. Տնտեսական իրավունք
 4. Ձեռնարկատիրական իրավունք
 5. Վարչական իրավունք
 6. Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ

Ամբիոնի կազմը՝

 1. Աթոյան Վարդան Կորյունի -ամբիոնի վարիչ, ք.գ.դ., դոցենտ
 2. Սարգսյան Արամ Հակոբի - փ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Հակոբյան Արարատ Մխիթարի - պ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Սուքիասյան Նազելի Գառնիկի - ի.գ.դ., դոցենտ
 5. Մեհրաբյան Լյուբա Նիկոլայի ի.գ.թ., դոցենտ
 6. Հովականյան Յուրի Հմայակի - փ.գ.թ., դոցենտ
 7. Հովհաննիսյան Սիրակ Սարիբեկի - ք.գ.թ., դոցենտ
 8. Օհանյան Սոֆյա Նիկոլայի - փ.գ.թ., դոցենտ
 9. Նիկողոսյան Մարետա Կոլյայի - փ.գ.թ., դոցենտ
 10. Մկրտումյան Լեռնիկ Ալբերտի - պ.գ.թ., դոցենտ
 11. Գրիգորյան Գեղեցիկ Միխակի - ի.գ.թ., դոցենտ
 12. Գրիգորյան Սասուն Սուրենի - ք.գ.թ, դոցենտ
 13. Մանուչարյան Հակոբ Հենզելի - պ.գ.թ., դոցենտ
 14. Սուքիասյան Գառնիկ Արտաշեսի - ի.գ.թ., դոցենտ
 15. Մալքջյան Արփինե Հովհաննեսի – դասախոս
 16. Ղազարյան Անահիտ Կորյունի - դասախոս
 17. Մանուկյան Լարիսա Սահակի - դասախոս
 18. Ղազարյան Ռուզաննա Հայկի – ասիստենտ
 19. Հարությունյան Արշակ Ռազմիկի, ի.գ.թ., դասախոս
 20. Խառատյան Արմինե Աշոտի, ի.գ.թ., դասախոս
 21. Մովսիսյան Նանե Սամվելի, փ.գ.թ., դասախոս
 22. Սահրադյան Մարինե Գևորգի, ասիստենտ
 23. Հարությունյան Զարինե Սիրազնիկի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, հասարակական գիտությունների ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-441