Նազելի Գառնիկի Սուքիասյան

Կրթություն

1997-2001 թթ.՝ ԵՊՀ իրավաբանական ֆա­կուլ­տետ (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան

2006 թ.՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ԺԲ.00.02, ատենախոսու­թյան թեման՝ «Բանկա­յին գործունեության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում»
2020 թ.՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, Հայ-ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի Իրավագիտության 063 մասնագիտական խորհուրդ ատենախոսության թեման «Ֆինանսական պատասխանատվության իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»

Գիտական կոչում

2010 թ. ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը շնորհել է դոցենտի գիտական կոչում:

Աշխատանքային փորձ

2001-2010 թթ.՝ Երևանի ֆինանսաբորսայական համալսարանում` որպես դասախոս
2003-2012 թթ.՝ Եվրասիա միջազգային համալսարանում՝ որպես դասախոս, ապա իրավագիտության ամբիոնի վարիչ
2006 թվականից առ այսօր՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալ­սարանի իրավագիտության և քաղա­քագիտության ամբիոնի դոցենտ
2006 թվականից մինչև օրս համատեղության կարգով՝ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնում՝ դոցենտ
2020 թվականից մինչև օրս համատեղության կարգով՝ Եվրոպական համալսարանի իրավագիտության ամբիոնում՝ դոցենտ
2021 թվականից մինչև օրս համատեղության կարգով՝ Գլաձոր համալսարանի իրավագիտության ամբիոնում՝ դոցենտ

Դասավանդվող առարկաները

Ֆինանսական իրավունք
Բիզնես իրավունք
Բանկային իրավունք
Իրավագիտություն

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

ResearchGate

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն

Էլհասցե Nazeli-suqiasyan@yandex.ru