Յուրի Հմայակի Հովականյան

Կրթություն

Երևանի պետակա համալսարանի պատմության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության բաժին, փիլիսոփա-հոգեբանի մասնագիտացում (1971 – 1976 թթ.)

Գիտական աստիճան

փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու,
թեկնածուական թեզ` «Գիտնականների գործունեության սոցիալական հետևանքները և բարոյական պատասխանատվությունը ժամանակակից պայմաններում» (03. 06. 1988 թ.)

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

44 տարի` 1977 թ. մարտի 22-ից մինչև այժմ, որից մոտ 40–ը` դասախոսական, որից
13.10 1976-01. 12 1981՝ Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Լենինականի մասնաճյուղ, փիլիսոփայության և գիտական կոմունիզմի կաբինետի վարիչ և ասիստենտ
01.10.1981– 01.09.1988՝ ՀԽՍՀ ԳԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, գիտաշխատող, համատեղությամբ` դասախոս Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, Գիտելիք ընկերությունում
2019 թ. սեպտեմբերից մինչև 2021 թ. փետրվար` ՀՊՏՀ փիլիսոփայության և պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
01.09.1988-ից մինչ օրս Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, հասարակագիտությաՆ (նախկին փիլիսոփայության) ամբիոնում՜ դասախոս, դոցենտ

Դասավանդվող առարկաները

Փիլիսոփայություն
Մշակութաբանություն

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

ResearchGate

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն (տիրապետում է ազատ)

Էլհասցե yurihovakanyan@gmail.com