Գեղեցիկ Միխակի Գրիգորյան

Կրթություն

1974-1979 թթ.՝ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ
1985-1988 թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, հայցորդ

Գիտական աստիճան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (2002)

Գիտական կոչում

Դոցենտ (2002)

Աշխատանքային փորձ

1974-1979 թթ.՝ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, ուսանող
1980-1996 թթ.՝ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, ավագ լաբորանտ, ասիստենտ, դասախոս
1996-2002 թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, գիտքարտուղար
2002-2005 թթ.՝ ՀՀ Ազգային ժողով, փորձագետ
1996-2020 թթ.՝ Հայկական բաց համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան
1996 թվականից մինչ օրս՝ տեղական և միջազգային մի շարք կազմակերպությունների փորձագետ
2002-ից մինչ օրս՝ ՀՊՏՀ դոցենտ

Դասավանդվող առարկաները

Իրավագիտություն
Պետության և իրավունքի տեսություն
Աշխատանքային իրավունք
Համեմատական աշխատանքային իրավունք
Մարդու իրավունքներ
Ձեռնարկատիրական իրավունք
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք
ՀՀ վարչական իրավունք

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

ResearchGate

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

 1. Միջազգային խորհրդաժողով, 5-7 նոյեմբերի, Դիլիջան, 2021 թ, զեկույցի թեմա՝ «Անձի իրավական վիճակը ՀՀ-ում», կազմակերպիչներ՝ ՄԱԿ ՓԳՀ և Առաքելություն Հայաստան ՀԿ
 2. Երիտասարդ մասնագետների միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2019, զեկույցի թեմա՝ «Իրավաբանական կրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում», կազմակերպիչ՝ ԵՊՀ
 3. Միջազգային գիտաժողով, 16-17 ապրիլի, Երևան, 2018 թ․, զեկույցի թեմա՝ «Կրթություն և մասնագետ․ մասնագիտական կրթությունն այսօր և վաղը», կազմակերպիչ՝ Որակի ապահովման ազգային կենտրոն (ՈԱԱԿ)
 4. Միջազգային խորհրդաժողով, 19-20 ապրիլի, Երևան, 2018 թ., զեկույցի թեմա՝ «Իրավաբանական կրթության առանձնահատկությունները ոչ մասնագիտական բուհերում», կազմակերպիչ՝ Որակի ապահովման ազգային կենտրոն (ՈԱԱԿ)
 5. Միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2016 թ․, զեկույցի թեմա՝ «Իրավագիտություն առարկայի դասավանդման և ուսումնառության որոշ հարցերի շուրջ», կազմակերպիչ՝ Որակի ապահովման ազգային կենտրոն (ՈԱԱԿ)
 6. Միջազգային խորհրդաժողով, Ծաղկաձոր, 2014 թ․, զեկույցի թեմա՝ «Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման հիմնախնդիրները․իրավական հիմքերը և պետական քաղաքականությունը հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ», կազմակերպիչ՝ ՀՀ արդարադատության նախարարություն
 7. Միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2013 թ․, զեկույցի թեմա՝ «Բարձրագույն կրթության զարգացման միտումները ՀՀ-ում, Բոլոնիայի գործընթացը և կրթական բարեփոխումները անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում», կազմակերպիչ՝ ԵՊՀ
 8. Միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2013 թ․, զեկույցի թեմա՝ «Կանանց մասնակցությունը Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 2012-2013 թթ․ընտրություններին: ՀՀ օրենսդրության վերլուծություն», կազմակերպիչ՝ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
 9. Միջազգային խորհրդաժողով, Ծաղկաձոր, 2012 թ․, զեկույցի թեմա՝ «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում։ Մարդու իրավունքները` որպես համամարդկային և բարոյական արժեք», կազմակերպիչ՝ ԵՊՀ
 10. Միջազգային խորհրդաժողով, Ծաղկաձոր, 2011 թ․, զեկույցի թեմա՝ «Իրավահավասարությունը` որպես ժողովրդավարության նախադրյալ: Գենդերային հավասարության հասնելու հեռանկարները Հայաստանում. քաղաքական և իրավական հայեցակետերը», կազմակերպիչ՝ ՀՀ արդարադատության նախարարություն
 11. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում (3 ամիս, 65 ակադեմիական ժամ), Երևան, 2015 թ․, առկա է հավաստագիր:

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն

Հեռ. 077739997
Էլհասցե ggrigorian08@gmail.com