Ռուզաննա Վլադիկի Գևորգյան

Կրթություն

1989-1994 թթ.՝ Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ (ներկայում` ՀՊՏՀ), «Վիճակագրություն» մասնագիտություն
1994-1999 թթ.` հեռակա ասպիրանտուրա, «Վիճակա­գրու­­թյուն» մասնագիտություն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

1987-1988 թթ.` Երևանի էլեկտրալամպերի գործարա­նում՝ որպես դետալների հսկիչ
1987-1990 թթ.`«Մաքրասեր» կոոպերատիվում` որպես հաշվապահ
1990-1997թթ.` Երարդառում` որպես հաշվապահ
1999-2000 թթ.` Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ (ներկայում` ՀՊՏՀ)` վիճակագրության ամբիոնի ասիստենտ
2000-2008 թթ.`վիճակագրության ամբիոնի դասա­խոս
2008-2021 թթ.՝ վիճակագրության ամբիոնի ասիստենտ
2021 թ. սեպտեմբերից՝ ՀՊՏՀ վիճակագրության ամբիոնի դոցենտ
2024 թ․ ապրիլի 1-ից՝ ՀՊՏՀ մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Դասավանդվող առարկաները

Բիզնես վիճակագրություն
Մաթեմատիկական վիճակագրություն
Վիճակագրության տեսության հիմունքներ
Վիճակագրության տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ժամանակային շարքերի վերլուծություն և կանխատեսում
Շրջակա միջավայրի վիճակագրություն
Կիրառական վիճակագրություն
Միկրոտնտեսական վիճակագրություն

Օտար լեզուների իմացությունը

Ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. (+374)-94611130
Էլհասցե ruzangevorgyan@mail.ru