Հասմիկ Արծրունու Թորոսյան

Կրթություն

1996-2001թթ.`Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, «Ֆինանսներ և վարկ» մասնագիտություն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

05.09.2000-11.12.2000` «Հայագրոբանկ» ԲԲԸ, փոխատվական գործառնությունների դեպարտամենտի փոխատվական գործընթացների ապահովման վարչություն`պայմանագրային հիմունքներով, մասնագետ
11.12.2000-02.09.2002` «Հայագրոբանկ» ԲԲԸ, փոխատվական գործառնությունների դեպարտամենտի փոխատվական գործընթացների ապահովման վարչություն, վարկային վարչության սեփական միջոցներով փոխատվության խմբի ավագ մասնագետ
02.09.2002-21.10.2002` «Հայագրոբանկ» ԲԲԸ, վարկային դեպարտամենտների ծրագրային վարկերի վարչություն, բիզնեսի զարգացման ծրագրերով վարկավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ
21.10.2002-18.12.2003`«Հայագրոբանկ» ԲԲԸ, վարկային դեպարտամենտների ոչ ծրագրային վարկերի վարչության գլխավոր մասնագետ
18.12.2003-16.05.2005` «ԿոնվերսԲանկ» ՓԲԸ, վարկային վարչության իրավաբանական անձանց և միջազգային ծրագրերով վարկավորման բաժնի մասնագետ
17.05.2005-19.08.2008`ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ, հիմնադրամի նախագահի օգնական
19.08.2008-29.09.2011`ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կառավարման ոլորտում գործող «Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարման հիմնարկ, պետի օգնական
14.10.2011-18.01.2013` ՀՊՏՀ, ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների ամբիոն, դասախոս
18.01.2013-ից մինչ օրս` ՀՊՏՀ, բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն, դասախոս

Դասավանդվող առարկաները

Դրամավարկային քաղաքականություն
Վարկի կառավարում

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն, ռուսերեն

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. +37491427630
էլհասցե has.torosyan@yandex.ru