Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` տ.գ.դ., պրոֆեսոր Աննա Ասլանյանը:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոնը ստեղծվել է 2012թ. հոկտեմբերին ֆինանսական շուկաներ և ինստիտուտներ ու կորպորատիվ ֆինանսներ ամբիոնների վերակազմավորման հիմքի վրա:
Ամբիոնը մասնագետներ է պատրաստում Բանկային գործ, Ապահովագրական գործ մասնագիտացումներով, ուսուցման բոլոր ձևերով: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում Բանկային գործ մասնագիտացման նկատմամբ ձևավորվել է որակյալ կադրերի պատրաստման մեծ փորձ: ՀՊՏՀ-ն համագործակցում է հայաստանյան առաջատար բանկերի հետ և այդ համագործակցության շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն են ունենում գործնական գիտելիքներ ձեռք բերել: Մմասնագիտացման ավարտական կուրսի բոլոր ուսանողները ամբիոնի նախաձեռնությամբ վարպետության դասեր են անցնում «Արարատբանկ» ԲԲԸ–ում և «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ–ում: Վարպետության դասընթացներն իրականացվում են ՀՊՏՀ ամբիոնի ու բանկերի կողմից համատեղ մշակված թեմաների հիման վրա, որն այսօր ամբողջ աշխարհում ընդունված փորձ է համարվում (coaching):
Բանկերն ամբիոնի հետ համագործակցություն հաստատելու առումով ևս նախաձեռնող են: Պետք է նշել, որ մասնագիտացումը մեծ պահանջարկ է վայելում նաև բանկային աշխատակիցների շրջանում և դրա մասին է փաստում այն հանգամանքը, որ մագիստրատուրայի, հատկապես հեռակա կրթաձևում, իրենց ուսումնառությունն են շարունակում բավական մեծ թվով բանկային աշխատակիցներ (ուսանողների շուրջ 85%-ը):
Հաշվի առնելով ՀՊՏՀ առաքելությունը և այն, որ Ապահովագրական գործ կրթական ծրագիրը կապված է իր ոլորտի յուրահատկությունների հետ, կարող ենք նշել, որ Ապահովագրական գործ մասնագիտացումը կարևոր և անփոխարինելի տեղ է զբաղեցնում ինչպես մեր հասարակական հարաբերությունների համակարգում, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում: Մասնավորապես, տվյալ մասնագիտացումը ունի մեծ պահանջարկ ինչպես մեր, այնպես էլ միջազգային ապահովագրական աշխատաշուկայում: Դրա մասին է փաստում այն փաստը, որ ՀՀ ապահովագրական շուկայում աշխատում են և հատկապես առաջատար պաշտոններ են զբաղեցնում վերջին 14 տարիների ՀՊՏՀ ապահովագրական գործ մասնագիտացման շրջանավարտները:
Ապահովագրական գործ մասնագիտացումը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ստանալ տնտեսագետի բարձրագույն որակավորում: Ծրագիրը թույլ է տալիս պատրաստել բարձր որակավորմամբ մասնագետներ, որոնք հետագայում իրենց ուրույն տեղը կգտնեն ապահովագրության ոլորտում:
ՀՊՏՀ և ՀՀ առաջատար ապահովագրական ընկերությունների կողմից վերջին տարիների ընթացքում համատեղ կազմակերպվում են վարպետության դասընթացներ: Այս համագործակցության շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն են ստանում գործնական գիտելիքներ ձեռք բերել հանրապետության առաջատար ապահովագրական ընկերություններում, իսկ 3-րդ կուրսի ուսանողները վարպետության դասընթացներ են անցնում «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ–ում և «ԻՆԳՈ Արմենիա» ԱՓԲԸ–ում:
Վարպետության դասընթացներն իրականացվում են ՀՊՏՀ բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոնի ու ապահովագրական ընկերությունների /ԱԸ/ կողմից համատեղ մշակված ուսումնական ծրագրի հիման վրա: Ապագա կադրերի համար վարպետության դասընթացներն անցկացվում են ԱԸ լավագույն մասնագետների կողմից, ովքեր ապահովագրական ընկերությունների տարբեր կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ են: Դասընթացների ընթացքում ուսանողները ձեռք են բերում գործնական գիտելիքներ, ինչպես նաև ծանոթանում են ապահովագրական համակարգի աշխատակիցներին ներկայացվող գործատուի պահանջներին:
Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքներն իրականացվում են «ՀՀ ֆինանսական ինստիտուտնեերի՝ բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացումը և ֆինանսական միջնորդությունը որպես տնտեսական աճի ապահովման պայման» թեմայի շրջանակներում, որում ընդգրկված են ամբիոնի բոլոր անդամները, ասպիրանտներն ու հայցորդները: Առաջիկա տարիներին նույնպես նախատեսվում է շարունակել հետազոտական աշխատանքների իրականացումը թեմայի շրջանակներում, որն առավել լրիվ է ընդգրկում ամբիոնի բոլոր անդամների գիտական նախասիրությունները: Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից գիտական հետազոտություններ են իրականացվում մի շարք ուղղություններով՝ ըստ ամբիոնի մասնագիտությունների և մասնագիտացումների: Գիտական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա հրատարակվում են գիտական հոդվածներ, զեկույցներ գիտաժողովներում:

Ամբիոնի կազմը

 1. Ասլանյան Աննա Լևոնի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ. պրոֆեսոր
 2. Սահակյան Ռուզան Ալբերտի - տ.գ.թ. դոցենտ
 3. Մարդոյան Աշոտ Վարդանի - տ.գ.թ. դոցենտ
 4. Ավագյան Գայանե Վահրեսի - տ.գ.թ. դոցենտ
 5. Սարգսյան Գայանե Էդիկի - տ.գ.թ. դոցենտ
 6. Բեկթեմուրյան Տիգրան Ազատի - տ.գ.թ. դոցենտ
 7. Ղազարյան Լուսինե Բաբկենի - տ.գ.թ. դոցենտ
 8. Սարդարյան Գևորգ Լյուդվիգի - տ.գ.թ. ասիստենտ
 9. Թորոսյան Հասմիկ Արծրունու - տ.գ.թ. ասիստենտ
 10. Սարգսյան Հայկ Արմենի - տ.գ.թ. ասիստենտ
 11. Սախկալյան Վերգինե Էդուարդի - տ.գ.թ. ասիստենտ
 12. Հարությունյան Գայանե Յուրիի - տ.գ.թ. ասիստենտ
 13. Ներսիսյան Անահիտ Հրաչիկի - ասիստենտ
 14. Ավետիսյան Անահիտ Կարենի - ասիստենտ
 15. Մխիթարյան Արամ Սամվելի - տ.գ.թ. դոցենտ
 16. Դաղունց Արման Սասունի - տ.գ.թ. դոցենտ
 17. Սաֆարյան Նորայր Ալբերտի - տ.գ.թ. դոցենտ
 18. Իսպիրյան Հարություն Զաքարի - տ.գ.թ. ասիստենտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն
Հեռ.՝ (+37410) 593-481