Արմինե Վաղարշակի Սչանյան

Կրթություն

Բարձրագույն (ԵրՊՏԻ 1997-2002 թթ.)
Հետբուհական (ԵրՊՏԻ 2002-2005 թթ.)

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

2003-2006 թթ. դասախոս
2005-2006 թթ. ԵՈԳ-1 «Գնոմոն» ԲԲԸ՝ տնտեսագետ
2006 թվականից առ այսօր՝ ՀՊՏՀ, ներկայում՝ ֆինանսների ամբիոնի դոցենտ

Դասավանդվող առարկաները

Հանրային ֆինանսներ
Ծրագրային բյուջետավորման հիմնախնդիրները հանրային ֆինանսների ոլորտում
Նախագծերի ֆինանսական պլանավորում և բյուջետավորում

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն՝ B2

Հեռ. 010 59 34 69, 095 45 56 65
էլհասցե am-80@mail.ru