Լուսինե Մելսի Հարությունյան

Կրթություն

1987-1991 թթ.՝ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի պլանատնտեսագիտական ֆակուլտետ, «Ժողովրդական տնտեսության պլանավորում» մասնագիտություն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

1991-2002 թթ.՝ Հայհրատպետկոմի մատակարարման վարչություն, ավագ հաշվապահ
2002-2006 թթ.՝ «Էլիտա» հեղինակային միջնակարգ դպրոց, հաշվապահ
2006 թ.՝ ՀՊՏՀ, մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն, լաբորանտ
2011 թվականից մինչ օրս՝ «Ֆինանսներ» ամբիոն, դասախոս, ապա ասիստենտ

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

2015 թ.՝ «Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում», ՀՊՏՀ XXV գիտաժողով (միջազգային), «Անվանական փոխարժեքի վարքագիծը պայմանավորող գործոնները և ՀՀ-ում փոխարժեքի տատանումների տնտեսական հետևանքները»

Դասավանդվող առարկաները

Կորպորատիվ ֆինանսներ
Ֆինանսական պլանավորումը առևտրային կազմակերպություններում Կազմակերպությունների ֆինանսական դրության գնահատում

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերենին

Հեռ. (+37491) 888661, (+37441) 888661
Էլհասցե lusine2harutyunyan1@gmail.com