Մարինե Վահանի Մելիքյան

Կրթություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

09.08.2002-ից մինչ օրս՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, պետական պարտքի կառավարման վարչություն
2012 թվականից մինչ օրս՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Դասավանդվող առարկաները

Պետական ֆինանսների կառավարում
Բյուջետային գործընթաց
Պետական պարտքի կառավարում
Ֆինանսական վերլուծություն

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. 02.05.2011-06.05. 2011՝ Կառավարության ֆինանսների վիճակագրության և ազգային հաշիվների միջև փոխկապվածությունը, Վիեննայի միացյալ ինստիտուտ, ԱՄՀ, Վիեննա, Ավստրիա
2. 05.09.2011-16.09. 2011՝ Պետական հատվածի պարտքի վիճակագրություն, ԱՄՀ, Վիեննայի միացյալ ինստիտուտ
3. 18.09.2011-22.09. 2011՝ Պետական պարտքի կառավարման միջնաժամկետ ռազմավարություն, Համաշխարհային բանկ և ԱՄՀ, Վիեննա , Ավստրիա
4. 23.01.2012-27.01. 2012՝ Պետական պարտքի կառավարման կատարողականի գնահատման գործիք, Համաշխարհային բանկ, Վիեննա, Ավստրիա
5. 13.07.2015-24.07. 2015՝ Պետական պարտքի կառավարման միջնաժամկետ ռազմավարության և տարեկան փոխառությունների ծրագրի մշակման առաջադեմ կուրս, Համաշխարհային բանկ և ԱՄՀ, , Վիեննայի միացյալ ինստիտուտ, Վիեննա, Ավստրիա
6. 11.07.2015-18.07. 2015՝ Պետական պարտքի կառավարման միջնաժամկետ ռազմավարության նախագծում և իրականացում, Համաշխարհային բանկ և ԱՄՀ, Վիեննա, Ավստրիա
7. 2019 թ.՝Ֆինանսական ծրագրավորում և քաղաքականություն, մաս 1 ԱՄՀ ինստիտուտ
8. 2020 թ.՝ Ֆինանսական ծրագրավորում և քաղաքականություն, մաս 2 ԱՄՀ ինստիտուտ
9. 03.08.20-12.10.20՝ Կառավարության ֆինանսների վիճակագրություն, ԱՄՀ ինստիտուտ
10. 01.09.20-31.12.20՝ Ֆինանսական շուկայի վերլուծություն, ԱՄՀ ինստիտուտ
11. 2021թ.՝ Պարտքի կառավարման միջնաժամկետ ռազմավարություն, ԱՄՀ ինստիտուտ
12. 15.03.21-24.03.21՝ Պետական պարտքի ծրագրավորում և հարկաբյուջետային ճշգրտումներ, ԱՄՀ տարածաշրջանային կենտրոններ
13. 07.10.20-16.10.20՝ Պետական ծախսերի կառավարում, Նիդեռլանդների ֆինանսների նախարարություն
14. 07.08. 21՝ Եկամուտների կանխատեսում և վերլուծություն, ԱՄՀ
15. 2021 թ.՝ Պետական պարտքի կառավարման միջնաժամկետ ռազմավարությանը համահունչ տարեկան փոխառությունների ծրագրի մշակումը, 02-06, օգոստոս, Վիեննայի միացյալ ինստիտուտ

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն, ռուսերեն

Հեռ. 094-160-150, 011-91-04-11
էլհասցե marine.melikyan@minfin.am