Նարգիզ Ռոբերտի Սուղյան

Կրթություն

Բարձրագույն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

16 տարի

Դասավանդվող առարկաները

Հանրային ֆինանսներ
Հարկային համակարգ
Հարկային վարչարարություն

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն, ռուսերեն

էլհասցե n.sughyan@gmail.com