Նարինե Հայկի Բալասանյան

Կրթություն

Բարձրագույն

1990-1995 Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ (գերազանցության դիպլոմ Ա N 012786 տնտեսագետի որակավորում)

Հետբուհական

2010-2013 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան «Ֆինանսական շուկաներ և ինստիտուտներ» ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ

Դասախոսական (ՀՊՏՀ) - 17 տարի (2004 թվականից առ այսօր)

2004-2014 Արժեթղթերի շուկա, Ֆինանսական շուկաներ և ինստիտուտներ, Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոնների դասախոս
2014 - 2021 Ֆինանսներ ամբիոնի ասիստենտ
2021 հուլիս - մինչ օրս Ֆինանսներ ամբիոնի դասախոս

Ընդհանուր մասնագիտական - 26 տարի /1995թ. առ այսօր, նաև համատեղությամբ/

Հոկտ.1995 - փետր.1999՝ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության արժեթղթերի շուկայի պետական կարգավորման և վերահսկողության տեսչություն, առաջատար մասնագետ
Փետր. 1999 – սեպտ. 2000՝ ՀՀ արժեթղթերի շուկայի տեսչություն, գլխավոր մասնագետ
Սեպտ. 2000 – սեպտ. 2004՝ ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի կորպորատիվ ֆինանսների վարչություն, առաջատար մասնագետ
Սեպտ. 2007–նոյեմբ. 2009 համատեղությամբ` «Կասկադ ինվեստմենտս» ՓԲԸ (ներդրումային ընկերություն), գլխավոր մասնագետ/վերլուծաբան
Մարտ 2013-ից մինչ օրս համատեղությամբ` «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ (ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ) ներքին աուդիտոր

Դասավանդվող առարկաները

Ֆինանսական շուկաներ և ինստիտուտներ
Արժեթղթերի շուկա
Ֆինանսական ածանցյալներ և ֆինանսական ռիսկերի կառավարում
Առևտրի կազմակերպումը արժեթղթերի շուկայում
Ներդրումների կառավարում

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. +374 10593469
էլհասցե balasanyann19@gmail.com