Սևակ Սարմենի Միքայելյան

Կրթություն

Բարձրագույն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

Շուրջ 15 տարի

Դասավանդվող առարկաները

Արժեթղթերի շուկա
ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի և տնտեսական աճի հիմնախնդիրները

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն, ռուսերեն

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 077729060
էլհասցե sevakmik@gmail.com