Սրբուհի Գառնիկի Իսրայելյան

Կրթություն

05.09.2019՝ դոկտորանտուրա, «Ֆինանսներ», ՀՊՏՀ
26.11.2013-26.12.2017՝ ասպիրանտուրա, «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում», ՀՊՏՀ
01.09.2011-01.07.2013՝ մագիստրատուրա, «Ֆինանսներ», ՀՊՏՀ
01.09.2007-01.07.2011՝ բակալավրիատ, «Ֆինանսներ և վարկ», ՀՊՏՀ
01.09.1997-25.05.2007՝ Վլ. Բալայանի անվան միջն դպրոց, ք. Մարտակերտ, Արցախ

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

01.09.2021-ից մինչ օրս՝ «Ֆինանսներ» ամբիոնի դասախոս, ՀՊՏՀ
12.09.2018- 01.09.2021՝ «Ֆինանսներ» ամբիոնի ասիստենտ, ՀՊՏՀ
01.09.2017-26.06.2018՝ «Ֆինանսներ» ամբիոնի դասախոս, ՀՊՏՀ
05.06.2014-20.03.2018՝ Շուկայաբանության մասնագետ, ՀՀ մշակույթի նախարարություն

Դասավանդվող առարկաները

Կորպորատիվ ֆինանսներ
Կորպորատիվ ֆինանսների արդի հիմնախնդիրները
Ֆինանսական շուկաներ և ինստիտուտներ
Արժեթղթերի շուկա
Ներդրումների կառավառում

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց)

Էլհասցե srbuhi.israyelyan@gmail.com