Աննա Աշոտի Բայադյան

Կրթություն

Բարձրագույն, տնտեսագետ-հաշվապահ-ֆինանսիստ

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

2005-2013 թթ.՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
2013-2021 թթ.՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
2015-2016 թթ.՝ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
2019-2020 թթ.՝ Հյուսիսային համալսարան

Դասավանդվող առարկաները

Աուդիտ
Գործառնական աուդիտ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աուդիտ
Ներքին աուդիտի հիմնախնդիրներ
ՏԳՎ և աուդիտ
Հաշվապահական փորձաքննության հիմնախնդիրներ
Համալիր տնտեսական վերլուծություն
Ֆինանսական վերլուծության հիմնախնդիրներ
Ներքին վերահսկողության միջազգային համակարգեր

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

ResearchGate

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

2019 թ. սեպտեմբերի 5-6՝ «Էրազմուս+», սեմինար «Համալսարանական կառավարման ամբողջական մոտեցում և վերջնարդյունքների հանդեպ համընդհանուր պատասխանատվություն», Հյուսիսային համալսարան
2021 թ. հոկտեմբերի 16, 2 ամիս տևողությամբ՝ «Փոփոխության դերակատարները. ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը Հայաստանում», իրականացվել է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից և համաֆինանսավորվում է Չեխիայի, Հունգարիայի, Լեհաստանի և Սլովակիայի կառավարությունների կողմից՝ Վիշենգրադ միջազգային հիմնադրամի միջոցով

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 094-52-17-07
էլհասցե bayadyananna82@gmail.com