Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Գրիգորյան Լիանա Հայկազի, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Պատմությունը, գործունեությունը

1928 թ․ Երևանի պետական համալսարանում հաշվառման և վիճակագրության ամբիոնի նիստերի մասին հիշատակումները վկայում են ՀՊՏՀ-ում ներկայումս գործող հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի, ինչպես նաև վիճակագրության ամբիոնների առնվազն 90-ամյա տարեգրության մասին։
Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնը հիմնադրվել է 2010 թվականին՝ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի վերակազմավորման արդյունքում: Վերջինս ԵՐԺՏԻ կազմում գործել է դեռևս 1975 թվականից։ Ամբիոնի վերակազմավորման գործընթացը պայմանավորված էր հաշվապահական հաշվառման գիտության և պրակտիկայի բնագավառում կատարվող փոփոխություններով: ՀՊՏՀ կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնում ներկայումս համախմբված են շուրջ 11 հաստիքային և 10 համատեղող աշխատակիցներ։ Սերտ են կապերը ամբիոնի շրջանավարտների հետ, որոնք, խոշոր գործատուներ լինելով և պետական կարևորագույն պաշտոններ զբաղեցնելով, չեն զլանում ցանկացած պահին համագործակցելու գիտահետազոտական և մանկավարժական ոլորտում։
Ունենալով այսպիսի հզոր ներուժ՝ ամբիոնը քաջ գիտակցում է իր ստանձնած պարտավորությունները և փորձում է հաղթահարել կրթական բարփոխումների ներկայիս պարտավորեցնող մարտահրավերները։ Մասնավորապես, արդիական է համարվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով ուսուցումը, նոր որակով գործնական աշխատանքների կազմակերպումը, մի խոսքով՝ տեսական ոլորտից ուսումնական ծրագրերի մատուցման ծանրության ոլորտի տեղափոխումը գործնական ոլորտ։
Ամբիոնը համագործակցում է ԱՊՀ մի շարք համալսարանների հետ, մասնավորապես՝ սերտ են կապերը Վորոնեժի պետական համալսարանի և РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации)-ի հետ։
Ամբիոնի վարիչն է տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Լ․ Գրիգորյանը։

Վարիչները

 • տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ա․ Սարգսյան (1986-2011թթ․)
 • տ․գ․թ․, դոցենտ Ռ․ Չոբանյան (1977-1985թթ․)
 • տ․գ․թ․, պրոֆեսոր Կ․ Կարագյան (1970-1977թթ․)

Մասնագիտությունը բակալավրիատում՝

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մասնագիտացումը մագիստրատուրայում՝

Աուդիտ

Դասավանդվող առարկաները

ՀՊՏՀ բոլոր մասնագիտությունների գծով դասավանդվում է «Կառավարչական հաշվառում» առարկան:

Բակալավրիատում դասավանդվող առարկաները

 • Կառավարչական հաշվառում
 • Կառավարչական վերլուծություն
 • Ֆինանսական վերլուծություն
 • Աուդիտ
 • Ֆինանսական գործառնությունների վերլուծություն
 • Տնտեսական գործունեության վերլուծություն և աուդիտ
 • Ներքին վերահսկողություն
 • Գործառնական աուդիտ
 • Ֆինանսական ենթակառուցվածքների աուդիտ

Մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկաները

 • Աուդիտի հիմնախնդիրներ
 • Ֆինանսական վերլուծության հիմնախնդիրներ
 • Կառավարչական հաշվառման հիմնախնդիրներ
 • Կառավարչական որոշումների կայացում
 • Ներքին աուդիտի հիմնահարցեր
 • Բանկային աուդիտի հիմնախնդիրներ
 • Համակարգային վերլուծություն
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աուդիտ
 • Կառավարչական վերլուծություն
 • Հաշվապահական փորձաքննության հիմնախնդիրներ
 • Հանրային հատվածի կազմակերպությունների վերահսկողություն
 • Ներքին վերահսկողության համակարգեր
 • Աուդիտի միջազգային ստանդարտներ
 • Փորձագիտություն և ակտիվների գնահատում

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Ամբիոնում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են միջազգային չափորոշիչներով հաշվառման և աուդիտի ներդրումը ՀՀ-ում, հաշվառման, ֆինանսական վերահսկողության և վերլուծության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիների նախանշումը։ Այս հարցերի շուրջ հրատարակվել են բազմաթիվ գիտական աշխատանքներ, կազմակերպվել գիտական սեմինարներ, գիտաժողովներ ու նստաշրջաններ։ Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են յոթ տասնյակից ավելի գիտական աշխատանքներ։

Ամբիոնի կազմը

 1. Գրիգորյան Լիանա Հայկազի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Ճուղուրյան Արմեն Գևորգի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Սարդարյան Աիդա Հայկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Բայադյան Աննա Աշոտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Ղազարյան Սոնա Ծառուկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Բաբայան Վահան Սևանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Հակոբյան Հայկ Սերյոժայի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Միրզոյան Նարինե Էռնեստի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Հովհաննիսյան Մուշեղ Գևորգի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Արաբյան Գյուլլո Գաբրիելի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Սարգսյան Արթուր Ալեքսանի - տ.գ.թ., դասախոս
 12. Մինասյան Դիանա Սիմոնի - տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Հակոբջանյան Ռոման Վաղինակի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 14. Ալավերդյան Կարեն Իսմայիլի - տ․գ․թ․, դասախոս
 15. Միրզոյան Սողոմոն Ռաֆայելի - տ.գ.թ., դասախոս
 16. Միրզոյան Անի Մելսիկի - տ․գ․թ․, դասախոս
 17. Առաքելյան Կարեն Արշակի - ավագ դասախոս
 18. Մանուկյան Տիգրան Ռազմիկի - տ․գ․թ․, դասախոս
 19. Հովակիմյան Պավել Հրաչիկի - դասախոս
 20. Հակոբյան Սերինե Սմբատի - դասախոս
 21. Գրիգորյան Ռոման Հենրիկի - դասախոս
 22. Միրզոյան Լիլիթ Գեղամի - դասախոս
 23. Ստեփանյան Սոնա Գագիկի - դասախոս
 24. Համբարձումյան Արման Սամվելի - դասախոս
 25. Խաչատրյան Քնարիկ Հրահատի - դասախոս
 26. Սահակյան Կարեն Պարթևի - դասախոս
 27. Կարապետյան Գևորգ Ալբերտի - դասախոս
 28. Մնացականյան Անգելինա Բորիսի - դասախոս
 29. Բաղդասարյան Արտակ Գրիգորի - տ․գ․թ․, դասախոս
 30. Հակոբյան Արփինե Սանասարի - լաբորանտ, դասախոս

Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան 0025, Նալբանդյան 128, ՀՊՏՀ կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն
Հեռ․՝ +374 10 593 467
էլհասցե՝ audit.ambion@mail.ru