Լիանա Հայկազի Գրիգորյան

Կրթություն

Բարձրագույն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության դոկտոր

Գիտական կոչում

Պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ

2015 թվականից մինչ օրս`ՀՊՏՀ-ում գործող 014 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2018- 2020 թթ.` ՀՊՏՀ-ում գործող 014 մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար
2011 թվականից մինչ օրս`ՀՊՏՀ կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
1994-2011 թթ.`ՀՊՏՀ կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի դոցենտ

Դասավանդվող առարկաները

Կառավարչական հաշվառում
Կառավարչական հաշվառման հիմնախնդիրներ
Կառավարչական որոշումների կայացում
Ֆինանսական վերլուծության հիմնախնդիրներ
Կառավարչական վերլուծության հիմնախնդիրներ
Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

Google Scholar

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. ACCA International Public sector Accounting Standards (IPSAS)Training of Trainers Programme, on 20-24 Jan 2020, Batumi, Georgia, organized by ACCA as part of PULSAR prigram
2.Accounting and Auditing Education Community of Practice Workshop, Implementing copmetency based Accounting education and training: Strategies and tools, Vienna, Austria, STAREP program, Վիեննա, Ավստրիա
3. The World Bank, PULSAR, “ACCA Certificate in International Public Sector Standards (IPSAS)”, Training of Trainers, October 7-11, 2019, Vienna, Austria
4. Strategies for greater comlience with internatonal education standards, Vienna Austria, organized by CFRR(Centre for Financial Reporting reform) STAREP program, Վիեննա, Ավստրիա
6. «Համալսարանական կառավարման ամբողջական մոտեցում և վերջնարդյունքների հանդեպ համընդհանուր պատասխանատվություն», «Էրազմուս+», սեմինար, Հյուսիսային համալսարան, սեպտեմբերի 5-6, 2019 թ.

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 010 593 467
էլհասցե lianagrigoryan11@gmail.com