Մուշեղ Գևորգի Հովհաննիսյան

Կրթություն

Բարձրագույն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Դասավանդվող առարկան

Հաշվապահական հաշվառումը համակարգիչների միջոցով

Օտար լեզուների իմացությունը

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն