Նարինե էռնեստի Միրզոյան

Կրթություն

Բարձրագույն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

2011թվականից մինչ օրս

Դասավանդվող առարկաները

Աուդիտի միջազգային ստանդարտներ
ՏԳՎ և աուդիտ
Կառավարչական վերլուծություն
Ֆինանսական վերլուծություն
Ֆինանսական վերահսկողություն
Փորձագիտություն և ակտիվների գնահատում

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Data Science for Business մագիստրոսական ծրագրի և Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի կողմից կազմակերպված «SPSS ծրագրային փաթեթի հիմունքներ» դասընթաց, ԵՊՀ, Երևան, հունիս 06-18, 2019 թ․(հավաստագիր)
2. «Էրազմուս+» սեմինար «Համալսարանական կառավարման ամբողջական մոտեցում և վերջնարդյունքների հանդեպ համընդհանուր պատասխանատվություն», Հյուսիսային համալսարան, Երևան, սեպտեմբերի 5-6, 2019 թ․ (վկայական)
3. “The 5th International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the establishment of the First Republic of Armenia. Yerevan, Armenia 16-20 April, 2018 (certificate awarded for delivering an oral presentation).
4. “Current Economic Problems-5”, YSU, Faculty of Economics and Management, Yerevan, Armenia 18-21 May 2017 (certificate awarded for delivering an oral presentation)

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ․ 099 017021
Էլհասցե narine_mirzoyan@inbox.ru