Վահան Սևանի Բաբայան

Կրթություն

Բարձրագույն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

2011 թվականից մինչ օրս՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 2011-2012 թթ.՝ «Հաշվապահական հաշվառում» ամբիոնի դասախոս
2012-2016 թթ .՝«Կառավարչական հաշվառում և աուդիտ» ամբիոնի ասիստենտ
2016-2024 թթ.՝ «Կառավարչական հաշվառում և աուդիտ» ամբիոնի դոցենտ
2019 թվականից մինչ օրս՝ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ, վերստուգող (համատեղությամբ)
2018–2019 թթ.՝ «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ (Nasdaq OMX Armenia), վերստուգող
2018 թվականից մինչ օրս՝ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ, վերստուգող (համատեղությամբ)
2017-2018 թթ.՝ ««ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ» ՈՒՎԿ» ՍՊԸ, ներքին աուդիտ
2014-2016 թթ.՝ ««Կամուրջ» ՈՒՎԿ» ՓԲԸ, ռիսկերի կառ.-ման ստորաբաժանման ղեկավար
2011–2015 թթ.՝ ֆինանսական ակադեմիա, դասախոս
2012–2013 թթ.՝ «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ, մեթոդաբան
2012 թ.՝ «ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ» ՍՊԸ , գործադիր տնօրեն
1998–2012 թթ.՝ «Ֆինանսաբանկային քոլեջ» հիմնադրամ, դասախոս
2008 – 2011 թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող
1994-2012 թթ.՝ ՀՀ կենտրոնական բանկ՝
2007–2012 թթ.՝ Ֆինանսական վերահսկողության վարչության կորպորատիվ ֆինանսների բաժնի պետ
2006-2007 թթ.՝ Արժեթղթերի շուկայի վարչության ներդրողների և հաճախորդների շահերի պաշտպանության բաժնի պետ
2003-2006 թթ.՝ Բանկային վերահսկողության վարչության բանկերի վերահսկողության բաժնի պետ
2002-2003 թթ.՝ Բանկային մեթոդաբանության և վերլուծությունների վարչության բանկային վերլուծությունների բաժնի պետ
2000-2002 թթ.՝ Բանկային վերահսկողության դեպարտամենտի տեսչական վերահսկողության վարչության պետ
1998-2002 թթ.՝ Բանկային վերահսկողության դեպարտամենտի տեսչական վերահսկողության 1-ին բաժնի պետ
1994-1998 թթ.՝ Բանկային վերահսկողության վարչության մասնագետ
1994 թ.՝ Միջազգային և արժութային գործառնությունների վարչության մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները

Բանկային աուդիտի հիմնախնդիրները
Ֆինանսական ենթակառուցվածքների աուդիտ
Ներքին վերահսկողության միջազգային համակարգեր
Կառավարչական ռիսկերի գնահատում և վերահսկողություն
Ներքին վերահսկողություն
ՏԳՎ և աուդիտ
Կառավարչական վերլուծության հիմնախնդիրները

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

ResearchGate

Գիտական հրապարակումները 15-ն են, որից՝ 11 գիտական հոդված, 3 մենագրություն և մեկ գիրք:

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

  1. 1.ՆԱԻ-Հայաստանի կողմից կազմակերպված ISO 27001:2013 Compliance Standard Audit վերապատրաստման դասընթացին մասնակցություն, առցանց, 2021թ., ք. Երևան
  2. ՆԱԻ-Հայաստանի 3-րդ միջազգային կոնֆերանս «Զարգանալով բիզնեսին համահունչ» խորագրով, հավաստագիր, 2018 թ. հոկտեմբերի 18,19, ՀՀ, ք. Երևան
  3. «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ (ՖՀՄՍ) փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների համար», հավաստագիր, 2014 թ., Երևան (Համաշխարային բանկ):
  4. «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ) դասավանդողների համար», հավաստագիր, 2014 թ., Երևան (Համաշխարհային բանկ):

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (բավարար)

Հեռ. +374 60 69 55 55 -221, +374 93 25 71 71
էլհասցե Vahan.babayan@amx.am