Մերի Վազգենի Բադալյան

Կրթություն

2005 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ ստանալով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան:
1994 թ. ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը՝ «Աշխատանքի տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ:

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

2021թ՝ ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի դեկան
2018 թ. նոյեմբերի 23-ին ընտրվել է ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի դեկան՝ 5 տարի ժամկետով:
2017 թվականից՝ դեկանի պաշտոնակատար, ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ
2011 թվականից՝ դեկանի տեղակալ, ՀՊՏՀ կառավարման ֆակուլտետ
2007 թվականից՝ դոցենտ, ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոն
2006-2007 թթ.` ասիստենտ, ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոն
1998-2006թթ.` դասախոս ՀՊՏՀ-ի աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոն
1994-1998 և մինչև 2007 թ.՝ հասարակական առարկաների դասախոս, Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ (համատեղության կարգով)
2015-2016 թթ.՝ ՀՊՏՀ «Բարձրագույն կրթության կառավարում» գիտաուսումնական խմբի գիտաշխատող-հետազոտող
2014-2015 թթ.՝ ՀՊՏՀ «Կրթության մոտիվացիա» գիտաուսումնական խմբի ղեկավար-հետազոտող
2013-2014 թթ.՝ ՀՊՏՀ «Կրթություն» գիտաուսումնական խմբի գիտաշխատող- հետազոտող

Վերջին տարիներին մասնակցություն փոխանակման ծրագրին

2014 - Training for the office of academic affairs and registrar 13-15 November 2014 Palermo, Italy

Դասավանդվող առարկաները

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
Կոնֆլիկտների կառավարում
Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման առանձնահատկությունները կրթության ոլորտում
Սոցիալական գործընկերությունների ժամանակակից հիմնախնդիրները

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

ORCID ID
ResearchGate
Google Scholar
Academia

Թվով 54 (դասախոսությունների տեքստ, մենագրություններ, կոլեկտիվ մենագրություններ, առարկայական ծրագիր, հոդվածներ)

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

2018 - Ministerial Conference on "High-Quality Financial Information & Economic Integration”, 27 November 2018, Vienna, Austria
2018 - New public oversight over corporate financial reporting and national initiatives for strengthening accounting education. 5-7 March, 2018, Yerevan, Armenia
2017 – III International Scientific and practical Conference, New Opportunities in the World Science, August 31, Abu-Dhabi, UAE
2016 թ.՝ Համաժողով «Հայաստանի բարձրագույն կրթության զարգացում՝ Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրվելու նպատակով» «Թվինինգ» ծրագիր (30.06-01.07, Աղվերան)
2014 թ.՝ Միջազգային գիտաժողով «Կրթություն առանց խտրականության. Բոլոնիայի համատեքստում», (Ստեփանակերտ, ԼՂՀ 27-29 հունիս, 2014)
2012- Train the trainer for preparation of quality assurance, 12-13 October

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 0037410593457
Էլհասցե badalyanmeri.asue@gamil.com, badalyanmeri7@gmail.com