Բիզնես վարչարարության ամբիոն

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Սահակյան Մարիա Արմենակի, տ. գ. թ., դոցենտ

Պատմությունը, գործունեությունը

1991 թ․ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ աշխատանքի տնտեսագիտության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի կադրային ներուժի հիման վրա ձևավորվեցին կառավարման և աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնները:
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բիզնես վարչարարության ամբիոնը ձևավորվել է 2021 թ.` աշխատանքի տնտեսագիտության և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոնների հիման վրա:
ՀՊՏՀ բիզնես վարչարարության ամբիոնը համագործակցում է Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, Հայաստանի եվրոպական համալսարանի, ՌԴ Վորոնեժի պետական համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման ամբիոնի հետ։ Ամբիոնը ակտիվորեն համագործակցում է նաև ՀՀ խոշոր ընկերությունների, այդ թվում՝ Յուքոմ, Տելեկոմ Արմենիա, Local Express, «Գալաքսի» ընկերությունների խմբի և այլ կազմակերպությունների հետ։ Քլաստերային համագործակցությունը, այդ թվում՝ խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրումը և պրակտիկ աշխատողների ներգրավումը ուսումնական գործընթացի մեջ նպաստում է բուհ-արտադրություն կապի ամրապնդմանը, ինչպես նաև շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորմանը։

Վարիչները

Աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչները

 • տ.գ․դ, պրոֆեսոր Հ․ Պողոսյան (1973-1991 թթ.)
 • տ․գ․թ․, պրոֆեսոր Բ. Բաբայան (1991-1992 թթ․)
 • տ.գ․դ․, պրոֆեսոր Մ․ Պետրոսյան (1992-2018 թթ.)
 • 2018-ից ամբիոնը ղեկավարում է տ.գ․դ, պրոֆեսոր Ա․ Ս․ Մելքումյանը, ով 2021 թ․ ապրիլից ղեկավարել է բիզնես վարչարարության ամբիոնը մինչև 2024 թ․ ապրիլ

Բիզնեսի կազմակերպման ամբիոնի վարիչները

 • տ.գ.թ., դոցենտ Պ․ Քալանթարյան (2002-2006 թթ.)
 • տ.գ.թ., դոցենտ Ա․ Հովհաննիսյան (2006-2014 թթ.)
 • տ.գ.թ., դոցենտ Մ․ Մարդումյան (2016-2021թթ.)

Բիզնես վարչարարության ամբիոնի վարիչները

 • տ․գ․թ․, դոցենտ Մ․ Սահակյան՝ 2024թ․ ապրիլից

Կրթական ծրագրերը

Բակալավրիատ

2023-2024 ուսումնական տարվանից ամբիոնն իրականացնում է «Զբոսաշրջություն» բակալավրական ծրագիրը, որը շնորհում է զբոսաշրջության բակալավրի որակավորում։ Ծրագրի նպատակն է պատրաստել զբոսաշրջության ոլորտի կազմակերպությունների միջին և բարձր օղակի ղեկավարների և տնտեսագիտական գիտելիքներ պահանջող պաշտոնների համար անհրաժեշտ կարողություններով և հմտություններով օժտված բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ:

Մագիստրատուրա

Ամբիոնն իրականացնում է «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» և ՃՇՀԱՀ-ի հետ համատեղ՝ «Նախագծերի կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագրերը։ Այս ծրագրերով ուսուցումը նպաստում է աշխատանքի շուկայում շրջանավարտների մրցունակության աճին, նրանց մասնագիտական առաջխաղացմանը։

Դասավանդվող առարկաները

Ամբիոնի կողմից դասավանդվող մի շարք առարկաների, այդ թվում՝ «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում», «Աշխատանքի տնտեսագիտություն», ինչպես նաև «Բիզնեսի ներածություն» ուսուցումն իրականացվում է ՀՊՏՀ տարբեր ֆակուլտետների բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցման կուրսերում:

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ասպիրանտների գիտահետազոտական աշխատանքները նպատակաուղղված են եղել պլանով նախատեսված՝ «Մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» և «Բիզնեսի կենսունակության հիմնախնդիրները աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների կոնտեքստում» թեմաների իրականացմանը:
Վերջին տարիներին, ընդհանուր առմամբ, վերը նշված թեմաների շրջանակներում հրապարակվել է ավելի քան 130 հոդված, ինչպես նաև 23 գիտական զեկույց, որոնց շուրջ կեսը՝ միջազգային գիտական պարբերականներում։ Հրատարակվել են նաև դասագրքեր, մենագրություններ, 3 ուսումնական ձեռնարկ, 5 դասախոսության տեքստ։
Թեկնածուական ատենախոսություն են պաշտպանել ամբիոնի բազմաթիվ ասպիրանտներ և հայցորդներ:
Բիզնես վարչարարության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամները դասախոսների փոխանակման «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվել են տարբեր երկրներում, մասնակցել գիտաժողովների և դասախոսել Լեհաստանի, Հունգարիայի, Սլովակիայի, Խորվաթիայի և Էդինբուրգի Նափիեր համալսարաններում:

Ամբիոնի կազմը

 1. Սահակյան Մարիա Արմենակի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Մելքումյան Անահիտ Սերգեյի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Մարդումյան Միքայել Սերոբի – տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Քալանթարյան Պարույր Անդրանիկի- տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Բադալյան Մերի Վազգենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Կարապետյան Լուսինե Վահագնի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Սամվելյան Նազենիկ Արտավազդի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Մկրտումյան Տաթևիկ Ալբերտի -տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Հայրապետյան Լիանա Մհերի -տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Եղիազարյան Արթուր Սասունի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Թովմասյան Գայանե Ռուբիկի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 12. Բաբաջանյան Աննա Սեյրանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Սարգսյան Տաթևիկ Ռուբիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Բաբայան Ռոբերտ Աշոտի - տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 15. Ամիրյան Բինգյոլ Գրունիկի –տ.գ.թ., դասախոս
 16. Շահնազարյան Գագիկ Հայկազի - դասախոս
 17. Շահբազյան Անահիտ Վոլոդյայի – դասախոս
 18. Կարապետյան Ելենա Յուրիի – ավագ դասախոս
 19. Էլիզբարյան Նարինե Աղասիի - տ.գ.թ., դասախոս
 20. Էլիզբարյան Նունե Աղասիի - տ․գ․թ․, դասախոս
 21. Դավթյան Արևիկ Սամվելի - կենս.գ.թ., դասախոս
 22. Գրիգորյան Էմիլ Արաիկի - տ.գ.թ., դասախոս
 23. Սարգսյան Աստղիկ Երվանդի - դասախոս
 24. Սարգսյան Մանե Գրիգորի – դասախոս
 25. Կիրակոսյան Էդգար Իշխանի - դասախոս
 26. Ասատրյան Անի Սոխակի - ասիստենտ
 27. Մարգարյան Սոնա Ատոմի - ասիստենտ
 28. Մեժլումյան Ռուզան Մայորի – ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, ՀՊՏՀ բիզնես վարչարարության ամբիոն
Հեռ.՝ (+37410) 593-442, (+37410) 593-403
Էլփոստ՝ businessadministration@asue.am