Դադայան Լիլիթ Յուրիի

Կրթություն

2004 թ.՝ թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն «Արտաքին տնտեսական գործունեության կառավարման համակարգի զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով՝ ստանալով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան
1999-2004 թթ.՝ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի կառավարման ամբիոնի հայցորդ
1994 թ.՝ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի էկոնոմիկայի պետական կարգավորում մասնագիտության շրջանավարտ (գերազանցության դիպլոմ)
1989 թ.՝ Երևանի թիվ 139 անգլիական թեքումով միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտ (ոսկե մեդալ)

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

2019 թվականից՝ ՀՊՏՀ ռեկտորի խորհրդական՝ ուսանողների հետ աշխատանքների գծով
2017 թվականից ՀՊՏՀ խորհրդի անդամ
2017-2020 թթ.՝ ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի փորձագիտական խորհրդի անդամ
2015-2016 թթ․ ՀՊՏՀ «Բարձրագույն կրթության կառավարում» գիտաուսումնական խմբի գիտաշխատող
2014-2015 թթ․՝ ՀՊՏՀ «Կրթության մոտիվացիա» գիտաուսումնական խմբի գիտաշխատող
2011 թվականից առ այսօր՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի ամբիոնի դոցենտ
2009 թվականից առ այսօր՝ Երևանի պետական համալսարանի կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ
2009-2013 թթ.՝ ՀԱԱՀ ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի դոցենտ
2006-2009 թթ.՝ ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի ասիստենտ
2002-2004 թթ.՝ ԵրՊՏԻ կառավարման ամբիոնի լաբորանտ
2000-2002 թթ.՝ Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի դասախոս
1997-2000 թթ.՝ Երևանի Մ. Նալբանդյանի թիվ 33 միջնակարգ դպրոցի հայ-ամերիկյան ծրագրի շրջանակներում դասավանդվող «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայի ուսուցչուհի

Դասավանդվող առարկաները

Մարքեթինգի հիմունքներ
Նորամուծությունների մարքեթինգ
Սպառողի վարքագիծ
Միջմշակութային մարքեթինգ
Հասարակության հետ կապեր
Մեդիաէկոնոմիկա
Կազմակերպական վարք

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

Թվով 16 հրապարակում՝ դասախոսությունների տեքստ, կոլեկտիվ մենագրություն, առարկայական ծրագիր, հոդված

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. 2018 թ․՝ «Էրազմուս+» ծրագրի «Educational for Drone (eDrone)» №574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP նախագծի շրջանակներում վերապատրաստում Բենևենտոյի Սանիոյի համալսարանում, Իտալիա
2. 2018 թ.՝ «Էրազմուս+» ծրագրի «Educational for Drone (eDrone)ե №574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP նախագծի շրջանակներում վերապատրաստում Մոլդովայի պետական համալսարանում (Քիշնև)
3. 2019 թ․՝ ԵՄ «Էրազմուս+»-ի (կարողությունների զարգացմանը միտված գործընկերային ծրագրեր (ՀԳ2)) eDrone ծրագրի շրջանակում մասնակցություն Բելառուսի պետական համալսարանում (Մինսկ) տեղի ունեցած աշխատաժողովին
4. 2018 թ.՝«Էրազմուս+» ծրագրի «Educational for Drone (eDrone)» նախագծի շրջանակում մասնակցություն Բելառուսի պետական համալսարանում տեղի ունեցած աշխատաժողովին
5. 2017 թ․՝ «Էրազմուս+» ծրագրի «Educational for Drone (eDrone)ե № 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP նախագծի շրջանակում մասնակցություն Քիշնևում (Մոլդովա) տեղի ունեցած աշխատաժողովին

Վերջին տարիներին մասնակցություն փոխանակման ծրագրերին

2018 թ.՝ Հունաստան, Աթենքի տնտեսագիտության և բիզնեսի համալսարան (Erasmus+ teaching staff mobility program)

Օտար լեզուների իմացությունը

Տնտեսագետ թարգմանչի (անգլ.) որակավորում (ԵրԺՏԻ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, 1990 թ.)
Անգլերեն՝ B2, ռուսերեն՝ B2

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Էլհասցե lilit.dadayan@asue.am